UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov uplatnenia absolventov v praxi na jednotlivých fakultách

  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta
  • Právnická fakulta
  • Fakulta verejnej správy
  • Filozofická fakulta
  • Ústav telesnej výchovy a športu

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2017