UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Na čo sa pýtame? Čo nás zaujíma?

Ročný Prieskum spokojnosti študentov UPJŠ prebieha v čase zápisov do vyššieho ročníka každý rok a mapuje osobné skúsenosti študentov na univerzite. Je to príležitosť pre všetkých študentov podeliť sa o svoje názory a pomôcť vedeniu tvarovať a zlepšiť študijné podmienky a prostredie štúdia na UPJŠ v Košiciach.

Prieskum mapuje rôzne oblasti a aspekty študentského života na univerzite, vrátane hodnotenia napr.:

 • Učenia a vyučovania
 • Hodnotenia a spätnej väzby
 • Akademického poradenstva a podpory
 • Podmienok vzdelávania
 • Organizácie a riadenie
 • Podporných služieb pre študentov
 • Osobného a profesionálneho rozvoja
 • Rovnosti a rozmanitosti
 • Celkovej úrovne vzdelávania v príslušnom študijnom odbore
   
Posledná aktualizácia: 09.01.2019