UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prečo by som sa mal/a zapojiť?

Vaše odpovede sú veľmi dôležité, aby nám pomohli zlepšiť štúdium na UPJŠ a vykonať prípadné zmeny, ktoré budú prospešné pre Vás aj ostatných študentov.

Všetky dáta sa zhromaždia a použijú na formovanie budúcich rozhodnutí v celom spektre oblastí, ktoré sú pre študentov dôležité. Budeme informovať, ako a kde sme urobili zmeny a aké nové služby boli zavedené na základe toho, čo nám študenti povedali.

Posledná aktualizácia: 09.01.2019