UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ako sa môžem do prieskumu zapojiť?

  • Prieskum je otvorený 2x do roka v prípade hodnotenia predmetov a 1x ročne v prípade celkového zhodnotenia výučby. Vyplnenie dotazníka neukrojí z Vášho času viac ako 10- 15 minút
  • Aby ste nezabudli, zašleme Vám e-mail s odkazom na on-line prieskum prostredníctvom Vášho oficiálneho študentského konta
    - Prihlasovací e-mail pre študentov
  • V prípade že dávate prednosť printovej verzii, stačí vyplniť, vytlačiť a vhodiť do pripravených schránok. Odkaz je k dispozícii na webe.
    - Web link..
Posledná aktualizácia: 09.01.2019