UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kvalita vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore a zabezpečenie vnútorných systémov kvality na základe implementácie ESG 2015

V európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA) je reprezentatívnou organizáciou univerzít - Európske združenie univerzít (EUA), ktoré sa venuje aj zabezpečeniu kvality a spolupodieľa sa na tvorbe vnútorných systémov kvality. Spoluprácu európskych univerzít na poli zabezpečenia kvality zastrešuje Európske združenie pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA), ktoré podporuje spoluprácu v oblasti zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní opierajúc sa o implementáciu ESG 2015. Informácie a odborné poznatky šíri medzi svojimi členmi formou publikácií, konferencií a seminárov. Na Slovensku sú organizované v spolupráci s MŠ SR odborné semináre s cieľom rozvíjať a zdieľať osvedčené postupy a podporovať implementáciu ESG 2015 do vnútorného systému zabezpečenia kvality na univerzitách a vysokých školách v SR.


Európske inštitúcie a kvalita vysokoškolského vzdelávania

Medzinárodné konferencie

Semináre

Užitočné webové stránky a odkazy

 

Posledná aktualizácia: 27.08.2018