UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Medzinárodné konferencie

13th European Quality Assurance Forum, 15.  – 17. 11. 2018, Vienna, Austria

European Learning & Teaching Forum EUA, UPMC 28. – 29. 9. 2017, Paris

12th European Quality Assurance Forum, 23. – 25. 11. 2017, Riga

 

Posledná aktualizácia: 17.12.2018