UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Semináre

Prezentácia zo stretnutia prorektorov (4.12.2018, Bratislava) k novele zákona o vysokých školách a k zákonu o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Národný seminár „Európsky systém prenosu kreditov a vzdelávacie výstupy“, Seminár: 4. – 5. 6. 2018, Bratislava

Vzdelávanie orientované na študenta (SCL,Student Centered Learning) – 4. – 5. 10. 2017, Komárno

Hodnotenie kvality učiteľa/Kvalita hodnotenia učiteľa, Seminár; 15. 11. 2017, Žilina

Národný seminár „Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní“, Seminár: 1. – 2. 12. 2016, Trnava

Posledná aktualizácia: 17.12.2018