UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Obchodné verejné súťaže

 

  • UPJŠ v Košiciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu hnuteľného majetku. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nepotrebného hnuteľného majetku, a to: motorové vozidlo Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Business 4x4 - do 31.05.2022

     

Posledná aktualizácia: 13.05.2022