UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podprahové zákazky - 2013, do 30. 6. 2013

 

Por. č. Predmet zákazky Vyhlásenie VO Otváranie
ponúk
Informácia
o výsledku
VO
Výsledok VO
11. Maliarske a natieračské práce pre ŠDaJ UPJŠ v Košiciach, Medická 6, blok A. e-vestnik.sk   Oznam Zmluva o dielo
č. 375/2013
zo dňa 22.08.2013
10. Dodávka a montáž vzduchotechniky pre poslucháreň M5 v objekte Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2 – 2. etapa. e-vestnik.sk "Ostatné"
"Kritériá"
Oznam
Oznam
Zmluva o dielo
č. 472/2013
zo dňa 03.10.2013
9. Rekonštrukcia sociálnych zariadení - rekonštrukcia interiéru, Medická ul. 6, UPJŠ v Košiciach. e-vestnik.sk     Postup bol zrušený.
8. Nákup osobného automobilu. e-vestnik.sk     Kúpna zmluva
č. 365/2013
uzatvorená 19.08.2013
7. Laboratórne prístroje na biologické a chemické analýzy. e-vestnik.sk "Ostatné"
"Kritériá"
Oznam Kúpna zmluva
č. 378/2013
uzatvorená 22.08.2013.
6. Dotazníkový prieskum zamestnateľnosti absolventov a potrieb zamestnávateľov a štatistické spracovanie údajov z dotazníkových prieskumov. e-vestnik.sk "Ostatné"
"Kritériá"
Oznam Zmluva o dielo
č. 192/2014, uzatvorená dňa  07.04.2014.
5. Centrifúga s chladením a hlbokomraziaci box. e-vestnik.sk   Oznam Kúpna zmluva
č. 337/2013
uzatvorená 29.07.2013.
4. Komponenty pre optickú aparatúru. e-vestnik.sk "Ostatné"
"Kritériá"
Oznam Kúpna zmluva
č. 426/2013
uzatvorená 12.09.2013.
3. Komponenty a príslušenstvo pre výpočtovú techniku. e-vestnik.sk -   Rámcová dohoda  č. 282/2013 uzatvorená  20.06.2013.
2. CO2 inkubátor a CO2/O2 analyzátor. e-vestnik.sk - - Kúpna zmluva
č. 191/2013
uzatvorená 19.04.2013.
1. Pranie a chemické čistenie bielizne na UPJŠ v Košiciach. e-vestnik.sk - - Kúpna zmluva
č. 144/2013
uzatvorená 19.03.2013.

 

Posledná aktualizácia: 10.01.2022