UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zákazky s nízkymi hodnotami, rok 2019

P. č. Predmet zákazky CPV kód Lehota dodania Lehota na PP Termín zadávania zákazky Prílohy Termín zadania zákazky Pracovisko/
miesto dodania
35. Pitevný mobilný nerezový vozík a nadrozmerná nerezová nádoba 33946000-3 2/2020 9.12.2019 do 12:00 11/2019 Výzva
Príloha
16.12.2019 Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice
34. Náhradné diely do vákuovej aparatúry 38000000-5 4 týždne do 29.11.2019 do 10:00 do 03.12.2019 Výzva do 03.12.2019 Park Angelinum 9,  040 01  Košice
33. Propagácia PhD. študijných programov PF 79342200-5 do 1.1.2020 do 26.11.2019 do 16:00 do 29.11.2019 Výzva do 29.11.2019 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, 040 01 Košice
32. Obnova licencie 48000000-8 30.11.2019 do 22.11.2019 do 10.00   Výzva do 27.11.2019 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
31. Dodanie polyklonálnych primárnych protilátok určených na experimentálne účely 24000000-4 do 6.12.2019 do 19.11.2019 do 14.00 do 22.11.2019 Výzva do 22.11.2019 ÚBEV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Šrobárova 2, 040 01 Košice
30. Poskytovanie odborných služieb do prístupového a dochádzkového systému 72000000-5 na základe zmluvy do 15.11.2019 do 12.00 11/2019 Výzva
zmluva
dátum uzatvorenia zmluvy Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice
29. Oprava a servis chladiaceho systému Joule Thomson experimentálnej aparatúry od firmy Specs 50400000-9 15.12.2019 12 .11. 2019 do 16:00 do 14.11.2019 Výzva do 14.11.2019 Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
28. Laboratórna jednotka na sušenie vzduchu pre chladič kryštálov k RTG difraktometru 38000000-5 13.12.2019 do 12.11.2019 do 16:00 19.11.2019 Výzva 19.11.2019 Ústav chemických vied,
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Moyzesova 11, 040 01 Košice
27. Aktualizácia softvéru ku skenovaciemu systému 72260000-5 16.12.2019 do 4.11.2019 do 13:00 8.11.2019 Výzva 8.11.2019 Ústav geografie Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
26. Licencia štatistického softvéru na výučbu a výskum 48463000-1 do 8.11.2019 29.10.2019  do 16:00 do 4.11. 2019 Výzva do 4.11. 2019 Ústav matematických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
25. Licencia softvéru Maple  48000000-8 31.10. 2019 do 17.10.2019 do 13:00 do 24.10.2019 Výzva do 24.10.2019 Ústav matematických vied Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
24. Audiovizuálne zariadenia pre telemíting – vybavenie teleprezenčnej miestnosti TIP - UPJŠ 3230000-6 21.10 -15.11.2019 16.10.2019 10/2019 Výzva 9.10. - 16.10.2019 Technologický a inovačný park UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
23. Oprava Ramanovho spektrometra 50400000-9 21.10.2019-15.11.2019 11.10.2019 do 12:00 h 10/2019 Výzva 14.10. - 18.10.2019 TIP-CIB, Jesenná 5, 040 01  Košice
22. Akademická licencia špecializovaného softvéru pre zobrazenie kryštálovej štruktúry. 48000000-8 15.10.2019 7.10. 2019 do 16:00 hod. 8.10.2019 – 11.10.2019 Výzva do 11.10. 2019 Ústav fyzikálnych vied, Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Angelinum 9, 04001 Košice
21. Celooblohový navádzací systém pre  ďalekohľad Planewave CDK 20. 38000000-5 14.10.2019 – 30.10.2019 7.10. 2019 do 16:00 hod. 8.10.2019 – 11.10.2019 Výzva do 11.10. 2019 UPJŠ PF Košice, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, Ladomirov 176 (medzi obcami Kolonica a Ladomirov)
20. Náhradné diely a inštalácia k laboratórnemu prístroju HPLC chromatograf. 38000000-5 14.10.2019 – 30.10.2019 7.10. 2019 do 16:00 hod. 8.10.2019 – 11.10.2019 Výzva do 11.10. 2019 UPJŠ PF Košice, Ústav chemických vied – KOCH, Moyzesova 11, 040 01 Košice
19. Pracovná zdravotná služba. 85100000-0 podľa objednávok do 4.10.2019 do 9:00 hod.  

Výzva
Návrh na plnenie kritérií, Návrh zmluvy,
príl.1, príl.2, príl.3, príl.4, príl.5, príl.6, príl.7

po uzatvorení Zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby UPJŠ v Košiciach, jej fakulty a pracoviská
18. Náhradné diely do vákuovej aparatúry. 38000000-5 4 týždne 27.9.2019 do 15:00 hod. do 30.9. 2019 Výzva do 30.9. 2019 Park Angelinum 9,  040 01  Košice
17. Kalibrácia sond tranzientného elastografu.

50433000-9

10/2019 do 27.9.2019  do 12.00 hod. 9/2019 Výzva 9/2019 Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Rastislavova 43, 041 90  Košice
16. Náhradný diel pre deutériovú lampu s predĺženou životnosťou do DAD/MWD detektora Agilent“. 38000000-5 04.10.2019 25.9.2019 do 16:00 hod. 26.9. 2019 Výzva 26.9. 2019 UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Moyzesova 11
15. Náhradné diely do vákuovej aparatúry. 38000000-5 4 týždne 12.9.2019 do 10:00 hod. týždeň po vyhodnotení predložených ponúk Výzva do 15.9. 2019 Park Angelinum 9,  040 01  Košice
14. Servisná prehliadka a údržba prístrojov Magpix a Bio-Plex 200. 50400000-9 30.9. 2019 12.8.2019 do 12:00 hod. 16.8.2019 Výzva august.2019 Ústav chemických vied, Moyzesova 11, 040 01  Košice
13. Zdroj IČ žiarenia pre FT IR Nicolet 6700. 38000000-5 31.8. 2019 12.8.2019 do 16:00 hod. 13.8.2019 Výzva august 2019 Ústav chemických vied, Moyzesova 11, 040 01  Košice
12. Stavebné úpravy dvoch kancelárií budove Sokrates Moyzesova 9, Košice. 45210000-2 30.9.2019 6.8.2019 do 11:00 hod.   Výzva
príl.1, príl.2,
príl.3príl.4
príl.5,
do 9.8.2019 Budova Sokrates, areál FF UPJŠ Moyzesova 9, Košice
11. Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb. 39180000-7 podľa objednávok do  7.8.2019  do 12:00 hod.   Výzva
Príl. 1
Príl. 2
po uzatvorení RD UPJŠ v Košiciach, jej fakulty a pracoviská  
10. Oprava poškodenej vákuovej pumpy hmotnostného spektrometra. 50400000-9 16.9. 2019 do 19.7.2019 do 12:00 hod.   Výzva 31.07.2019 Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Tr. SNP 1. 040 11 Košice
9. Servisná prehliadka a údržba Ergospirometra Ergostic. 50400000-9 30.08.2019 do 18.07.2019 do 12:00 hod. júl 2019 Výzva   kl. Pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF, Rastislavova 43, Košice
8. Obnova a konverzia licencií softwaru Mathematica. 48000000-8 28.7. 2019 do 16.7.2019 do 12:00 hod. 22.07.2019 Výzva   Ústav matematických vied, Jesenná 5, 040 01  Košice
7. Obnova licencie ArcGIS. 48000000-8 31.8. 2019 4.7.2019 do 14:00 hod. týždeň po vyhodnotení predložených ponúk Výzva do 12.7. 2019 Ústav geografie, Jesenná 5, 040 01  Košice
6. Merač kvality ovzdušia – datalogger. 39162200-7 júl 2019 27.6.2019 do 15:00 hod. 21.6.2019 Výzva jún 2019 Jesenná 5, 040 01  Košice
5. Poslucháreň M5 – stavebné úpravy, Šrobárova 2, Košice. 45000000-7 Stavebné práce do dvoch mesiacov od účinnosti ZoD 24. 06. 2019 do 13:00 hod.   Výzva Júl 2019 (termín prevzatia staveniska najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy) UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice
4. Stavebné úpravy v Lekárskej knižnici UK UPJŠ – suterén (skladové priestory). 45214400-4 Stavebné práce na stavbe budov univerzít najneskôr do 30. 09. 2019 17. 06. 2019 do 13:00 hod.   Výzva Jún 2019 (termín prevzatia staveniska najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska knižnica, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
3. Stavebné úpravy v objekte Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice. 45000000-7 Stavebné práce do 31.07.2019 13.06.2019 do 13:00hod.   Výzva Jún 2019 (termín prevzatia staveniska najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy). Šrobárova 2, Košice
2. Rádioizotopové etalóny pre ÚFV. 09344000-2 Rádioizotopy 1 mesiac od zadania zákazky do 30.04. 2019 do 16:00hod.  24.04. 2019 Výzva 1 týždeň od vyhodnotenia cenových ponúk Park Angelinum 9
1. Stavebné úpravy historického oplotenia v areáli UPJŠ, Moyzesova 9, Košice. 45000000-7 Stavebné práce
45262000-1 špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác
45443000-4 Fasádne práce
45454000-4 Obnovovacie práce
6 mesiacov do 28.03. 2019 do 11:00hod. Predpokladaný termín uzavretia ZoD je do 15.04.2019 Výzva
Príl. 1
Príl. 2
  areál Moyzesova 9

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2020