UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nácviky


Nácviky sa uskutočňujú v budove MINERVA, Moyzesova 9 na 1. poschodí

Delené nácviky:  PONDELOK, UTOROK – od 16.30 h
Spoločný nácvik: ŠTVRTOK – od 17.00 h

Zmeny nácvikov sa oznamujú e-mailom.

Posledná aktualizácia: 16.08.2016