UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vystúpenia zboru

Najbližšie vystúpenie

26.5.2018 - 55. výročie založenia Prírodovedeckej fakulty - stretnutie absolventov - Dom umenia
3. - 9. 9. 2018 - Spoločné vystúpenie s univerzitným zborom z Poľska - CHÓR IM. PROF. WIKTORA WAWRZYCZKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. POD DYREKCJĄ BOGUSŁAWA PALIŃSKIEGO

Realizované vystúpenia

18.4.2018 - 14.00 h - Zlatá promócia absolventov Prírodovedeckej fakulty - Historická aula LF
6.4.2018 - 14.30 h - nahrávanie prvého CD Chorus Universitatis Šafarikianae
19.12.2017 - 17.00 h - Výročný vianočný koncert Chorus Universitatis Šafarikianae - Aula LF UPJŠ, Tr. SNP 1
13.12.2017 o 16.30 h - Vianočný večierok LF UPJŠ - Dom umenia
1.12.2017 - 2.12.2017 - Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena, Praha
20.10.2017 - Zlatá promócia LF - Aula Lekárskej fakulty, Tr. SNP 1, Košice
18.9.2017 - 10.00 h - Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 - Aula LF, Tr. SNP 1, Košice
8.9.2017 - 11.00 h - Slávnostný koncert k 25. výročiu Ústavy SR - Veľká aula SOŠ automobilovej na Moldavskej ceste 2 Košice
23.6.2017 - od 11.00 h - 13.00 h - Letný koncert pre zamestnancov UPJŠ Botanická záhrada, Mánesova 23, Košice
26.4.2017 - 14.00 h - Zlatá promócia - Prídodovedecká fakulta UPJŠ - Košice - Hist. aula Rektorát UPJŠ
 20.12.2016 o 18.00 h - Vianočný koncert pri príležitosti 2. výročia CHUŠ "Kedy jasna hvizda" - Aula LF UPJŠ Tr. SNP 1
15.12.2016 o 16.00 h - Vianočný večierok - Lekárska fakulta UPJŠ - Aula LF, Tr. SNP 1 Košice
26.11.2016 o 15.00 h - Adventné Božie slovo a spev - Margecany, Rímsko-katolícky kostol
11.11.2016 o 22.00 h - Ples študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - Jedlíkova 7 Košice
29.9.2016 o 13.00 h - Vystúpenie na Dni otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky, Košice, Mäsiarska 59
28.9.2016 o 11.00 h - Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa JUDr. Pavlovi Rychetskému, predsedovi Ústavného súdu Českej republiky - Historická aula - Rektorát UPJŠ
19.9.2016 o 10.00 h - Slávnostné otvorenie akademického roka UPJŠ 2016/2017
5.9.2016 - 7.9.2016 - Sústredenie zboru v ÚVZ UPJŠ Danišovce
23.4.2016 o 13.00 h - Svadba v Botanickej záhrade
22.1.2016 o 19.00 h - Reprezentačný bál UPJŠ v Košiciach - Double Tree by Hilton Košice
15.12.2015 o 17.00 h - Vianočný koncert "Narodzil še nam" pri príležitosti 1. výročia vzniku zboru (Aula LF UPJŠ)
16.12.2015 o 13.00 h - Spoločné stretnutie členov Chorus Universitatis Šafarikianae pri príležitosti 1. výročia zboru - spev z balkóna Minervy
16.12.2015 o 17.00 h - Vianočné stretnutie zamestnancov LF (Dom umenia)
20.12.2015 - Evanjelický kostol, Mlynská ul. - účinkovali sme ako hostia na Vianočnom koncerte spoločne so zborom Chorus Comenianus pri príležitosti 20. výročia založenia zboru Chorus Comenianus
26.11.2015 - ŠVOČ (Aula LF UPJŠ)
25.11.2015 - Vystúpenie pri príležitosti odovzdania zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej medicíny (Lekárska fakulta UPJŠ)
22.10.2015 - Imatrikulácia študentov FF (Aula LF UPJŠ)
15.10.2015 - Slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ (Dom umenia)
23.9.2015 o 9.00 h - Deň jazykov (Dolná brána, Mesto Košice)
21.9.2015 - Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 (Aula LF UPJŠ)
28.6.2015 - Odpustová slávnosť sv. Ladislava (Rímskokatolícky farský kostol Kecerovce)
24.6.2015 - Medzinárodný kongres medikov (usporiadateľ LF UPJŠ Košice)
21. - 23.5.2015 - Use The City Festival (usporiadateľ Kulturpark Košice v rámci projektu Praha)
26.5.2015 - Vernisáž - výstava pri príležitosti životného jubilea významného Košického maliara Tibora Gálla - Východoslovenská galéria Košice
6. 5. 2015  - Vystúpenie na otvorení interného seminára Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie UPJŠ - Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2
25.2.2015 - Koncert pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Harantovi z Nemecka - Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2
21.1.2015 - Novoročný koncert UPJŠ - Lekárska aula, Tr. SNP 1, Košice
18.12.2014 - Vianočné stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty - Dom umenia Košice
17.12.2014 - Vianočné stretnutie vedenia a zamestnancov rektorátu UPJŠ - budova Sokrates UPJŠ
16.12.2014 - Vianočné stretnutie zamestnancov ŠDaJ pri UPJŠ - budova Sokrates UPJŠ 
 

Posledná aktualizácia: 18.05.2018