UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vystúpenia zboru

Najbližšie vystúpenie

23.6.2017 - od 11.00 h - 13.00 h - Letný koncert pre zamestnancov UPJŠ Botanická záhrada, Mánesova 23, Košice
8.9.2017 - slávnosť UPJŠ v súvislosti s Dňom ústavy - upresníme
20.10.2017 - Zlatá promócia LF - Aula Lekárskej fakulty, Tr. SNP 1, Košice


Realizované vystúpenia

26.4.2017 - Zlatá promócia - Prídodovedecká fakulta UPJŠ - Košice - Hist. aula Rektorát UPJŠ
20.12.2016 - Vianočný koncert pri príležitosti 2. výročia CHUŠ "Kedy jasna hvizda" - Aula LF UPJŠ Tr. SNP 1
15.12.2016 - Vianočný večierok - Lekárska fakulta UPJŠ - Aula LF, Tr. SNP 1 Košice
26.11.2016 - Adventné Božie slovo a spev - Margecany, Rímsko-katolícky kostol
11.11.2016 - Ples študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - Jedlíkova 7 Košice
29.9.2016 - Vystúpenie na Dni otvorených dverí Ústavného súdu SR, Košice, Mäsiarska 59
28.9.2016 - Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa JUDr. Pavlovi Rychetskému, predsedovi Ústavného súdu Českej republiky - Historická aula - Rektorát UPJŠ
19.9.2016 - Slávnostné otvorenie akademického roka UPJŠ 2016/2017
5. - 7.9.2016 - Sústredenie zboru v ÚVZ UPJŠ Danišovce
23.4.2016 - Svadba v Botanickej záhrade
22.1.2016  Reprezentačný bál UPJŠ v Košiciach
15.12.2015  Vianočný koncert „Narodzil še nam“ pri príležitosti 1. výročia vzniku zboru (Aula LF UPJŠ)
16.12.2015 Spoločné stretnutie členov Chorus Universitatis Šafarikianae pri príležitosti 1. výročia zboru – spev z balkóna Minervy
16.12.2015 Vianočné stretnutie zamestnancov LF (Dom umenia)
20.12.2015 Evanjelický kostol, Mlynská ul. – účinkujeme ako hostia na Vianočnom koncerte spoločne so zborom Chorus Comenianus
26.11.2015 ŠVOČ (Aula LF UPJŠ)
25.11.2015 Vystúpenie pri príležitosti odovzdania zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej medicíny (Lekárska fakulta UPJŠ)
22.10.2015 Imatrikulácia študentov FF (Aula LF UPJŠ)
15.10.2015 Slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ (Dom umenia)
23.9.2015 Deň jazykov (Dolná brána, Mesto Košice)
21.9.2015 Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 (Aula LF UPJŠ)
28.6.2015 Odpustová slávnosť sv. Ladislava (rímskokatolícky farský kostol Kecerovce)
24.6.2015 Medzinárodný kongres medikov (usporiadateľ LF UPJŠ Košice)
21. – 23.5.2015 Use The City Festival (usporiadateľ Kulturpark Košice v rámci projektu Praha)
6. 5. 2015 Vystúpenie na otvorení interného seminára Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie UPJŠ (Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2)
25.2.2015 Koncert pri príležitosti udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Harantovi z Nemecka
(Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2)
21.1.2015 Novoročný koncert UPJŠ (Lekárska aula, Tr. SNP 1)
18.12.2014 Vianočné stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty (Dom umenia)
17.12.2014 Vianočné stretnutie vedenia a zamestnancov rektorátu UPJŠ (budova Sokrates UPJŠ)
16.12.2014 Vianočné stretnutie zamestnancov ŠDaJ pri UPJŠ (budova Sokrates UPJŠ)

Posledná aktualizácia: 09.06.2017