UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Tlačová beseda UPJŠ v Košiciach a Nadácie výskum rakoviny

Témy TB:
UPJŠ v Košiciach a jej vklad do rozvoja vedy, očakávania a strategické ciele na prahu nového programovacieho obdobia
Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu! 

Hostia TB:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – predseda hodnotiacej komisie Súťaže mladých onkológov, Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie Výskum rakoviny 
Mgr. Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV
RNDr. Ján Sedlák, DrSc., člen správnej rady Nadácie Výskum rakoviny, vedecký pracovník ÚEO SAV, emeritný riaditeľ ÚEO SAV


Posledná aktualizácia: 03.11.2020