UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontakt

 
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na
uni.tv.upjs@gmail.com
 

 


Mgr. Peter Getlík, PhD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

odborný poradca UniTV
peter.getlik@upjs.sk


Moyzesova 9, 040 01 Košice

 

 

 

 
   

 

 

Posledná aktualizácia: 07.04.2021