UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

O televízii

UniTV je internetovou študentskou televíziou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznikla ako projekt študentov masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty v roku 2013 za účelom využitia techniky, ktorú katedra poskytuje.

Cieľom televízie je informovať študentov a vedenie univerzity ako aj širokú verejnosť o dianí na UPJŠ v Košiciach, zahŕňajúc všetky jej fakulty – Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy, taktiež prinášať informácie o dianí v jej okolí. Zároveň poskytuje študentom univerzity odbornú prax v mediálnej oblasti priamo na akademickej pôde.

Univerzitnú televíziu založil v roku 2013 študent magisterského stupňa štúdia masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Bc. Vladimír Fabian. Prvou vedúcou televízie sa stala v roku 2016 študentka magisterského stupňa štúdia masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Bc. Petronela Vavreková.
Odborné poradenstvo UniTV spadá v súčasnosti pod kompetencie pedagógov doc. Mgr. Jána Sabola, PhD.,ArtD. a PhDr. Jozefa Puchalu, PhD. a doktoranda Mgr. Petra Getlíka na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty.

UNI TV sa v súčasnosti aktívne podieľa na projektoch:
  • KEGA 022UPJŠ-4/2017 Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte
Posledná aktualizácia: 11.11.2017