UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou

Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
e-mail: regina.huckova@upjs.sk

Kancelárka - vedúca úseku
Mgr. Adriana Sabolová
tel.: +421 55 62 226 08, 234 1162
mob.: +421 915 789 982
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk

Tlačový referent a hovorca
Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.
tel.: +421 55 234 1550
mob.:  +421 905 385 911
e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 19.11.2020