UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou

Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
tel.: +421 55 234 1145
e-mail: jan.gbur@upjs.sk

Kancelárka - vedúca úseku
Mgr. Adriana Sabolová
tel.: +421 55 62 226 08, 234 1162
mob.: +421 915 789 982
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk

Tlačový referent a hovorca
Mgr. Mária Hrehová, PhD.
tel.: +421 55 234 1112
mob.:  +421 905 385 911
e-mail: maria.hrehova@upjs.sk

Referent marketingu a dizajnu
Mgr. Vladimír Fabian
e-mail: vladimir.fabian@upjs.s

 

Posledná aktualizácia: 23.09.2016