UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou

Prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
e-mail: regina.huckova@upjs.sk

Vedúca Úseku kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Lucia Huličová
tel.: +421 55 234 1162
e-mail: lucia.hulicova@upjs.sk

Tlačový referent a hovorca
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550
mob.:  +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 18.10.2022