UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Časopisy vydávané na UPJŠ

 

Názov časopisu Roky vydania
od - do
 Vedecké:
 Ateroskleróza  1997 –  2012
 Folia Medica Cassoviensia  1996 –
 Transactions of the Universities of Košice  2001 –  2006
 Geographia Cassoviensis  2007 –
 STUDIA IURIDICA Cassoviensia  2013 –
 Acta Iuridica Cassoviensia  1977 – 1993
 Časopis Verejná správa a spoločnosť  2000  –
 Sociálne a politické analýzy: interaktívny vedecký časopis    
 pre sociologické, psychologické, politické analýzy a metodologické otázky
 2007 –
 Thaiszia – Journal of Botany  1990 –
 Mesto a dejiny  2012 –
 UrbanHIST Newsletter: projektový bulletin  2017 –
 Ostatné:
 UNIVERSITAS Šafarikiana  1970 –
 PRÍMES: časopis študentov PF UPJŠ  2000 –
 UNIVERZÁL: časopis študentov FF UPJŠ  2010 –

 

Posledná aktualizácia: 03.09.2020