UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cena rektora

Cenu rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje rektor UPJŠ za mimoriadny a významný prínos učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach v oblasti vedy a výskumu s cieľom udržať a zvýšiť kvalitu vedeckého výskumu a samostatnej tvorivej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov UPJŠ v Košiciach.

Rektor udeľuje dve Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu, a to:

♦ Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu,
 Cenu rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti.


Cena rektora udelená v rokoch:

2019 2020 2021 2022    
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Posledná aktualizácia: 20.09.2022