UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Habilitácie v akademickom roku 2019/2020 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

V akademickom roku 2019/2020 sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, habilitovali nasledovní docenti:

 1. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: anatómia, histológia a embryológia
  Ústav anatómie
  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 2. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: sociálna psychológia a psychológia práce
  Katedra sociálnych štúdií
  Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
   
 3. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: politológia
  Katedra politológie
  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 4. PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: slovenské dejiny
  Katedra histórie
  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 5. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: vnútorné choroby
  Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP
  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 6. Mgr. Monika Hricová, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: sociálna psychológia a psychológia práce
  Katedra psychológie
  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 7. MUDr. Mária Rašiová, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: vnútorné choroby
  IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
  Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
   
 8. doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
  Chirurgická klinika
  Fakultní nemocnice Ostrava
   
 9. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: politológia
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, o.p.s.
   
 10. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: literárna veda
  Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
   
 11. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.
  Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: dejiny filozofie
  Katedra filozofie a dejín filozofie
  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 15.04.2021