UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inaugurácie, habilitácie a kvalifikačné postupy

Inaugurácie

Habilitácie

Atestácie

Doktorské dizertácie

 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá:
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 10.11.2021