UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Povinne zverejňované údaje - inaugurácie, FF

Filozofická fakulta

doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Dejiny filozofie
Názov inauguračnej prednášky: Nietzsche: vôľa k moci
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. PhDr. František Novosád, CSc.; prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.; Dr hab. prof. UŚ Dariusz Bęben
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Politológia
Názov inauguračnej prednášky: Medzinárodné vzťahy z pohľadu systémovej kvality demokracie
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. PhDr. Oskár Krejčí, DrSc.; prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.prof. PhDr. Štefan Volner, CSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Literárna veda
Názov inauguračnej prednášky: Fenomén adaptácie literárneho prototextu do filmovej štruktúry.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. Stanislav Párnický ArtD.; prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Rozhodnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Zloženie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach

Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Neslovanské jazyky a literatúry
Názov inauguračnej prednášky: Meniaci sa mediálny diskurz v postmileniárnej ére
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
Prof. María José Coperías Aguilar, PhD.; Prof. Vesna Lopičić, PhD.; doc. José Igor Prieto Arranz, PhD.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Rozhodnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Zloženie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach

doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Neslovanské jazyky a literatúry
Názov inauguračnej prednášky: Preberanie slov a genéza slovotvorby/ Borrowing and the genesis of word formation
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
Prof. Dr. Brian D. Joseph; Prof. Dr. Janet DeCesaris; Prof. Dr. Tinatin Margalitadze
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Rozhodnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Zloženie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach

doc. PhDr. František Šimon, CSc.
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Literárna veda
Názov inauguračnej prednášky: Latinská literatúra a medicína
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.; Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.
Študijný odbor: Neslovanské jazyky a literatúry
Názov inauguračnej prednášky: Konceptualizácia – prostriedok aj cieľ v pragmatike jazyka
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. Dr. László Komlósi; prof. Dr. István Kecskes; prof. Dr. Tatiana Larina
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
Študijný odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.,  prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.,  prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
Študijný odbor: Neslovanské jazyky a literatúry
Názov inauguračnej prednášky: Štrukturálna bohatosť – nový pohľad na jazykovú typológiu.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. Dr. Martin Everaert, prof. Dr. Zoltán Kövecses, prof. Dr Hab. Henryk Kardela
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Študijný odbor: Slovenské dejiny
Názov inauguračnej prednášky: Historické poznanie, historické vedomie a inštrumentalizácia dejín. Spory o výklad dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., prof. Dr. Miloš Řezník, prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Študijný odbor: Literárna veda
Názov inauguračnej prednášky: Poetologické a kultúrne aspekty umeleckého prekladu
Oponenti a oponentské posudky:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Inauguračná komisia a oponenti
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 18.04.2022