UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Povinne zverejňované údaje - inaugurácie, LF

Lekárska fakulta

doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: vnútorné choroby
Názov inauguračnej prednášky: Koniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe dyslipidémií Inauguračná komisia a oponenti

♦ doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: vnútorné choroby
Názov inauguračnej prednášky: Aktuálny pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a liečbu vírusovej hepatitídy B
Inauguračná komisia a oponenti

doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: vnútorné choroby
Názov inauguračnej prednášky: Úloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti
Inauguračná komisia a oponenti

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: chirurgia
Názov inauguračnej prednášky: Súčasný stav a perspektívy v diagnostickom a liečebnom procese osteoartritídy
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.; prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

♦ doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: neurológia
Názov inauguračnej prednášky: Roztrúsená skleróza – prediktívne faktory a biomarkery aktivity ochorenia
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.; doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.; prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: anatómia, histológia a embryológia
Názov inauguračnej prednášky: Význam imunohistochemickej detekcie možných prognostických a prediktívnych markerov vo vybraných nádoroch človeka
Prerušenie inauguračného konania
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: normálna a patologická fyziológia
Názov inauguračnej prednášky: Súčasný pohľad na vzťah medzi obštrukčným spánkovým apnoe a diabetes mellitus
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.; prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.; prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

♦ doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.
Odbor inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo
Názov inauguračnej prednášky: „Súčasný pohľad na operačné riešenie zostupu panvových orgánov.“
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.; prof. MUDr. Ján Danko, CSc.; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Odbor inauguračného konania: epidemiológia
Názov inauguračnej prednášky: „Epidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie.“
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.
Odbor inauguračného konania: vnútorné choroby
Názov inauguračnej prednášky: Reumatoidná artritída – ochorenie mnohých tvárí.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Pavol Horák, PhD.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. prof.
Študijný odbor: chirurgia
Názov inauguračnej prednášky: Chirurgická liečba zriedkavých ochorení hrudnej aorty v dospelom veku.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.; prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa vymenúvacej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Študijný odbor: Epidemiológia
Názov inauguračnej prednášky: Prínos novších diagnostických metód k mapovaniu  epidemiologickej situácie vo výskyte zoonóz.
Inauguračná komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Správa vymenúvacej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Študijný odbor: Vnútorné choroby
Názov inauguračnej prednášky: Prevencia kardiovaskulárnych chorôb čím skôr, tým lepšie
Vymenúvacia komisia a oponenti
Oponenti a oponentské posudky:
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Správa vymenúvacej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 20.06.2022