UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zápisnice zo zasadnutia Atestačnej komisie

Posledná aktualizácia: 15.04.2021