UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2015/2016

 

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2015/2016
 
Por. číslo Meno a priezvisko Fakulta Pracovisko/odbor
1. RNDr. Monika Balogová, PhD. Prírodovedecká fakulta Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
2. RNDr. Zuzana Birčáková, PhD. Prírodovedecká fakulta Fyzika kondenzovaných látok
3. Dr. Oleksii Fedorchenko PhD. Prírodovedecká fakulta Fyzika kondenzovaných látok
4. RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD. Prírodovedecká fakulta Fyzika kondenzovaných látok
5. Mgr. Monika Seilerová, PhD. Právnická fakulta Občianske právo
6. Mgr. Zuzana Tokárová, PhD. Filozofická fakulta Slovenské dejiny
7. RNDr. Lucia Váhovská, PhD. Prírodovedecká fakulta Anorganická chémia
8. JUDr. Ivana Vojníková, PhD. Právnická fakulta Obchodné a finančné právo
Posledná aktualizácia: 25.04.2022