UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2016/2017

 

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2016/2017
 
Por. číslo Meno a priezvisko Dátum nástupu do zamestnania Termínované do Pracovné miesto Fakulta Pracovisko
1. RNDr. Lukáš Smolko, PhD. 1.10.2016 30.9.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand LF Ústav lekárskej a klinickej biochémie
2. JUDr. Monika Seilerová, PhD. 1.11.2015 30.9.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PrávF Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
3. JUDr. Jozef Sábo, PhD. 1.10.2016 30.9.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PrávF Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
4. JUDr. Žofia Šuleková, PhD., MCL 1.10.2015 30.9.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PrávF Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
5. RNDr. Monika Balogová, PhD. 15.10.2015 14.10.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PF Ústav biologických a ekologických vied
6. Dr. Oleksii Fedorchenko PhD. 1.1.2016 1.11.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PF Ústav fyzikálnych vied
7. RNDr. Michal Borovský PhD. 1.10.2016 30.9.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PF Ústav fyzikálnych vied
8. Mgr. Zuzana Molnárová, PhD. 1.10.2016 31.8.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand FF Katedra filozofie a dejín filozofie
9. Moroli David Vusi Matsoha 4.7.2017 3.10.2017 Výskumný pracovník - postdoktorand PF Ústav matematických vied

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2022