UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2017/2018

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2017/2018

Por.
číslo
Meno a priezvisko Dátum
nástupu do
zamestnania

Termínované
do

Pracovné
miesto
Fakulta Pracovisko
1. Mgr. Jana Holubčíková, PhD. 1.10.2017 30.9.2018 Výskumný pracovník - postdoktorand Lekárska fakulta Ústav psychológie zdravia
2. Mgr. Zuzana Molnárová, PhD. 1.10.2017 30.9.2018 Výskumný pracovník - postdoktorand Filozofická fakulta Katedra filozofie a dejín filozofie
3. Mgr. Ján Ruman, PhD. 1.12.2017 30.11.2018 Výskumný pracovník - postdoktorand Filozofická fakulta Katedra politológie
4. Dr. Serhii Vorobiov, PhD., MCL 15.12.2017 14.12.2018 Výskumný pracovník - postdoktorand Prírodovedecká fakulta Ústav fyzikálnych vied
5. Dr. Borut Lužar, PhD. 1.1.2018 31.12.2018 Výskumný pracovník - postdoktorand Prírodovedecká fakulta Ústav matematických vied

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2022