UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2018/2019

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2018/2019

Por.
číslo
Meno pracovníka Dátum
nástupu

Termínované
do

Fakulta Pracovisko
1. Mgr. Dušan Rostáš, PhD. 1.10.2018 30.9.2019 Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
2. Mgr. Ján Ruman Ján, PhD. 1.12.2018 30.11.2019 Filozofická fakulta Katedra politológie
3. Dr. Serhii Vorobiov, PhD. 15.12.2018 14.12.2019 Prírodovedecká fakulta Ústav fyzikálnych vied
4. Mgr. Jana Holubčíková, PhD. 1.10.2018 30.9.2019 Lekárska fakulta Ústav psychológie zdravia
5. Mgr. Michal Bajla, PhD. 1.10.2018 30.9.2019 Filozofická fakulta Katedra filozofie a dejín filozofie
6. RNDr. Dominika Jacková, PhD. 1.10.2018 30.9.2019 Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2022