UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2019/2020

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2019/2020

Por.
číslo
Meno a priezvisko Dátum
nástupu

Termínované
do

Fakulta Pracovisko
1. JUDr. Simona Farkašová, PhD. 1.10.2019 30.9.2020  Právnická fakulta Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
2. Mgr. Daniela Husárová, PhD. 1.10.2019 30.9.2020 Lekárska fakulta Ústav psychológie zdravia
3. RNDr. Dominika Jacková, PhD. 1.10.2019 30.9.2020 Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied
4. Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. 1.10.2019 30.9.2020 Lekárska fakulta Ústav psychológie zdravia
5. RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD. 1.10.2019 30.9.2020 Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied
6. JUDr. Adrián Popovič, PhD. 1.10.2019 30.9.2020 Právnická fakulta Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
7. Krupnitska Olesia, Dr. PhD. 1.4.2020 31.3.2021 Prírodovedecká fakulta Ústav fyzikálnych vied

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2022