UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2020/2021

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2020/2021

Por.
číslo
Meno a priezvisko Dátum
nástupu

Termínované
do

Fakulta Pracovisko
1. JUDr. Simona Farkašová, PhD. 1.10.2020 30.9.2021 Právnická fakulta Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
2. Mgr. Daniela Husárová, PhD. 1.10.2020 30.9.2021 Lekárska fakulta Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu
3. Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. 1.10.2020 30.9.2021 Lekárska fakulta Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu
4. JUDr. Adrián Popovič, PhD. 1.10.2020 30.9.2021 Právnická fakulta Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
5. Dr. Christina Gritsenko 1.3.2021 24.1.2022 Prírodovedecká fakulta Ústav fyzikálnych vied
6. Dr. Maco Mazzocca, Ph.D. 1.11.2020 31.10.2021 Právnická fakulta Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
7. Mgr. Ján Kahan, PhD. 1.11.2020 31.10.2021 Filozofická fakulta Katedra sociálnej práce
8. RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. 1.10.2020 30.9.2021 Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2022