UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2021/2022

Zoznam postdoktorandov UPJŠ v Košiciach v AR 2021/2022

Por.
číslo
Meno a priezvisko Dátum
nástupu

Termínované
do

Fakulta Pracovisko
1. Latyshev Vitalii RNDr. PhD. 15.11.2021 30.9.2022 Prírodovedecká fakulta Ústav fyzikálnych vied
2. Mazzocca Marco Dott. Ph.D. 1.11.2021 31.10.2022 Právnická fakulta Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
3. Miguel Antonio Cardona Montoya Ph.D. 15.3.2022 14.3.2024 Prírodovedecká fakulta Ústav matematických vied

 

Posledná aktualizácia: 25.04.2022