UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Supravodivé nanoštruktúry

Pri výskume supravodivosti v polykryštalickom bórom dopovanom diamante, ktorého zrná sú pokryté vodíkom, výskumníci tímu pozorovali zároveň prejavy dvoch obvykle protichodných javov, supravodivosti a feromagnetizmu. Naviac, v izolovaných diamantových zrnkách menších ako mikrometer  objavili  prítomnosť lokalizovaných Cooperových párov. Ich najnovšie výsledky boli toho roku publikované v dvoch článkoch v prestížnom časopise [G. Zhang, T. Samuely et al., ACS Nano 11 5358 (2017) a G. Zhang, T. Samuely et al., ACS Nano 11 11746 (2017)] impaktovým faktorom 14.
 

Polykryštalický bórom dopovaný diamant, ktorého zrná sú pokryté vodíkom, je zároveň supravodivý aj feromagnetický.
 

V polykryštalickom bórom dopovanom diamante je prítomný fázovo koherentný supravodivý kondenzát. V izolovaných nanozrnách boli pozorované lokalizované Cooperove páry.
 

Posledná aktualizácia: 21.05.2020