UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nový spôsob optimalizácie magnetotepelných vlastností nanosystémov

Bol vyvinutý technologický postup na výrobu matríc nanomagnetov na báze nanočastíc Ni3Pt. Matrice nanomagnetov  na uhlíkových podložkách boli vytvorené pomocou elektrónovej litografie a elektrochemickej depozície. Tento prístup umožňuje vytvorenie štruktúr s presne definovanými geometrickými parametrami. Experimentálne sa zistilo, že zmenou priestorového zoskupenia nanomagnetov je možné zmeniť magnetokalorickú odozvu a regulovať optimálny rozsah teplôt, kde sa pozoruje zvýšený magnetokalorický jav. Výsledky tohto štúdia boli publikované v Journal of Magnetism and Magnetic Materials s impaktovým faktorom 3,046 [S. Vorobiov, D. Tomášová, V. Girman, H. Tu, E. Čižmár, M. Orendáč, V. Komanický, J. Magn. Magn. Mater. 474 (2019) 63].
 

 

Posledná aktualizácia: 21.05.2020