UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dochádzka

  • Dochádzkový systém SPIDO pre zamestnancov UPJŠ
    Prihlásiť sa je potrebné osobným číslom, ktoré nájdete na výplatnej páske a číslom identifikačnej karty PIK. Číslo PIK sa nachádza pod fotografiou, zadajte posledných 6 čísel. Napr. 001 359 4487, napíšte 594487. V prípade otázok píšte na adresu is@upjs.sk.
Posledná aktualizácia: 21.12.2018