UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dochádzka

  • Nový dochádzkový systém (LF, FVS, Rektorát) nové!
    Prihlásiť sa je potrebné univerzitným mailovým kontom, v tvare meno.priezvisko@upjs.sk a heslom platným pre toto konto. V prípade otázok píšte na adresu is@upjs.sk. Pre obnovu hesla kontaktujte lokálneho správcu.
     
Posledná aktualizácia: 02.09.2019