UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dochádzka

  • Nový dochádzkový systém (CIaKT, LF a MEDIPARK) nové!
    Prihlásiť sa je potrebné univerzitným mailovým kontom, v tvare meno.priezvisko@upjs.sk a heslom platným pre toto konto. V prípade otázok píšte na adresu is@upjs.sk. Pre obnovu hesla kontaktujte lokálneho správcu.
  • Dochádzkový systém SPIDO pre zamestnancov UPJŠ
    Prihlásiť sa je potrebné osobným číslom, ktoré nájdete na výplatnej páske a číslom identifikačnej karty PIK. Číslo PIK sa nachádza pod fotografiou, zadajte posledných 6 čísel. Napr. 001 359 4487, napíšte 594487. V prípade otázok píšte na adresu is@upjs.sk.
Posledná aktualizácia: 27.06.2019