UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje

označenie zodpovednej osoby: Mgr. Gabriela Ciberejová
adresa: Šrobárova 2, 041 80 Košice
telefón: 055/234 1586

spôsoby podávania:

Vnútorný systém preverovania oznámení je upravený v Rozhodnutí rektora č. 10/2019 na realizáciu zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach. Uvedené rozhodnutie je zverejnené v Akademickom informačnom systéme AIS2 v časti Dokumenty – Vnútorné predpisy – Rozhodnutia rektora.

Posledná aktualizácia: 19.08.2019