UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorské štúdium

 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor

Študijný program

Forma štúdia Garant, spolugaranti Jazyk výuky Časové
obmedzenie
všeobecné lekárstvo všeobecné lekárstvo D prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH.
Sj-Aj BČO
zubné lekárstvo
zubné lekárstvo
D
Dr.h.c. prof. MUDr. A. Jenča, CSc., MPH
Sj-Aj BČO

BČO - bez časového obmedzenia
 

Za obsah a formu informácií subsystému zodpovedá: prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
Administrátorom subsystému je: webadmin

Posledná aktualizácia: 15.11.2019