UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

V kuchyni Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predviedli zdravú štedrú večeru

Dňa 27.11.2020 sa Študentské domovy a jedálne Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zapojili do ďalšieho z projektov „Zelenej jedálne“ a v kuchyni univerzitnej jedálne na Moyzesovej bola pod dohľadom kamier predvedená príprava jedál rastlinnej štedrej večere.

V zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sa ŠDaJ UPJŠ v Košiciach zapojili do projektu „Zelená jedáleň“ a  študentom a zamestnancom dvakrát týždenne poskytujú rastlinnú stravu. Projekt je súčasťou medzinárodného hnutia „Meatless Monday“.

Tento projekt bol pre personál ŠDaJ UPJŠ zo začiatku výzvou, avšak po osvojení si prípravy rastlinných receptov pristúpili k zaradeniu zdravých jedál do pravidelnej ponuky. Spokojnosť personálu jedální priniesla aj pozitívna spätná väzba od študentov a zamestnancov univerzity.

„S koordinátorkami „Zelenej jedálne“ sme v pravidelnom kontakte a spoločne sledujeme ako sa projektu darí. Spoluprácu si veľmi ceníme, a preto keď nás Hana Závodská z projektu oslovila s nápadom natočenia video receptov v našej kuchyni, veľmi radi sme súhlasili,“ uviedla vedúca stravovania Iveta Adamčíková.

Nielen vegáni a vegetariáni sa touto cestou môžu inšpirovať receptami pripravenými kuchárkami z UPJŠ a pripraviť si doma vegánsku vianočnú večeru.

https://zelenajedalen.sk/video-recepty/


Posledná aktualizácia: 30.04.2021