UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentský časopis Prímes PF UPJŠ

Časopis prímes je akousi tradíciou našej alma mater. Každoročne vychádzajú dve čísla,  v ktorých sa študenti, ale i zamestnanci fakulty dočítajú o najnovších a najzaujímavejších aktualitách dejúcich sa na škole.

Rovnako tak i študenti, ktorí majú chuť písať, môžu akoukoľvek témou, príspevkom obohatiť obsah nášho časopisu. Všetky zaujímavé články sú obohatené o fotografie, aby bolo čítanie zaujímavejšie. Vítaný je každý kto má chuť písať a prispieť niečím zaujímavým.

S pozdravom Vaša redakčná rada.

Kontakt: primes.upjs@gmail.com

Staršie čísla časopisu si môžete pozrieť tu

 

 

Redakcia

 

                                                                        Daniela Demková

                                                                          šefredaktorka

                                    

 

 

                                                                    Zuzana Ontkovičová
                                                                           redatorka

 

Prímes pre prvákov 2018

                                                                   Prímes pre prvákov 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prímes pre prvákov 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prímes apríl 2017

 

Prímes pre prvákov 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Prímes Apríl 2014

 

 

 

 

 

 

Prímes december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Prímes máj 2017

 

Prímes december 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prímes pre prvákov 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prímes November 2014

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 05.03.2019