UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentský časopis Prímes PF UPJŠ

Časopis prímes je akousi tradíciou našej alma mater. Každoročne vychádzajú dve čísla,  v ktorých sa študenti, ale i zamestnanci fakulty dočítajú o najnovších a najzaujímavejších aktualitách dejúcich sa na škole.

Rovnako tak i študenti, ktorí majú chuť písať, môžu akoukoľvek témou, príspevkom obohatiť obsah nášho časopisu. Všetky zaujímavé články sú obohatené o fotografie, aby bolo čítanie zaujímavejšie. Vítaný je každý kto má chuť písať a prispieť niečím zaujímavým.

S pozdravom Vaša redakčná rada.

Kontakt: primes.upjs@gmail.com

Staršie čísla časopisu si môžete pozrieť tu

 

 

Redakcia

 

                                                                        Daniela Demková

                                                                          šefredaktorka

                                    

 

 

                                                                    Zuzana Ontkovičová
                                                                           redatorka

 

Prímes pre prvákov 2019

Prímes pre prvákov 2018

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posledná aktualizácia: 08.09.2019