UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Deň otvorených dverí - 7.február 2019

Deň otvorených dverí - 7.február 2019

DOD začne o 8:30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi...

Ľudská slza „prepojila“ vedu s umením

Ľudská slza „prepojila“ vedu s umením

15. januára 2019 bola v priestoroch Kasárne/Kulturpark v Košiciach verejnosti sprístupnená výstava „Ľudská slza ako umenie“. Pilotný vedecko-umelecký projekt má prostredníctvom obrazov širokej verejnosti priblížiť výsledky niekoľkoročného výskumu vedcov z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a SAV v Košiciach. Pozorovanie slznej tekutiny pomocou atómového silového mikroskopu začala v roku 2015 docentka Tomečková z LF UPJŠ spoločne s Mgr. Vladimírom Komanickým, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, zakladateľom nanolaboratória, kde sa výskum realizoval ...

Profesor z ÚBEV - spolueditorom monografie vydavateľstva Springer

Profesor z ÚBEV - spolueditorom monografie vydavateľstva Springer

V závere roka 2018 bola vydavateľstvom Springer vydaná monografia Cave Ecology, na ktorej vydaní sa editorsky podieľal prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. z ústavu Biologických a ekologických vied. Je zároveň autorom dvoch z celkového počtu 24 kapitol. Na jej napísaní sa podieľalo 36 autorov z celého sveta …