UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok v decembri za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. V dňoch 6. a 7. decembra 2018 sa na pôde fakulty po druhýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížili nielen študentom a učiteľom stredných škôl, ale aj širokej verejnosti  problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Na 50. konferencii matematikov, ktorá sa konala koncom novembra 2018 v Jasnej pod Chopkom, boli vyhlásené aj výsledky súťaží organizovaných Slovenskou matematickou spoločnosťou.
Medzi ocenených sa tohto roku zaradila RNDr. Mária Maceková, PhD. z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, ktorá získala 2. miesto v súťaži akad. Štefana Schwarza za rok 2018 za súbor prác z oblasti teórie grafov.