UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Študentské pomocné sily

Študentské pomocné sily

Vedenie fakulty sa rozhodlo aj v ak. roku 2022/2023 podporiť študentov, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou svojho študijného odboru, v rámci činnosti študentských pomocných síl.  

Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022 vyhlasujem fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Podujatia

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2022

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2022

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. V dňoch 8. a 9. decembra 2022 sa uskutočnia prednášky vedcov PF UPJŠ v Košiciach, ktorí záujemcom priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2022.

Cesty za hviezdnymi úkazmi

Cesty za hviezdnymi úkazmi

V rámci predmetu Metageografia a planetárna geografia sa dňa 1. decembra 2022 uskutoční  prednáška astrofotografa a popularizátora astronómie Tomáša Slovinského, ktorý svojimi fotografiami zožal celosvetový úspech aj v podobe ocenení od NASA, BBC a IMO

37. Prírodovedecká čajovňa

37. Prírodovedecká čajovňa

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali.
Dňa 2. novembra 2022 sa opäť v priestoroch budovy MINERVA uskutoční vedecká čajovňa, pokračovanie na tému Projekty programu Horizont Európa na PF UPJŠ.

10 rokov s Higgsovým bozónom

10 rokov s Higgsovým bozónom

Vedci z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ  a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach ponúknu širokej verejnosti sériu štyroch prednášok o časticovej fyzike, pri príležitosti 10. výročia objavu Higgsovho bozónu. Prvé dve prednášky sa uskutočnia 14.9.2022 a 28.9.2022 v kine Tabačka v Košiciach. 
 

Veda mení svet

Laserové skenovanie – kľúč k odhaľovaniu povrchov tmavých priestorov

Laserové skenovanie – kľúč k odhaľovaniu povrchov tmavých priestorov

Laserové skenovanie krajiny umožňuje zachytiť trojrozmernú štruktúru zemského povrchu a objektov na ňom s vysokou presnosťou a detailnosťou rádovo v milimetroch. Keďže využíva vlastné infračervené žiarenie, možno ho využiť pre skenovanie povrchov tmavých priestorov, akými sú aj jaskyne.

Sledujeme zatmenie Slnka

Sledujeme zatmenie Slnka

V utorok 25. októbra 2022 sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú na jednu priamku a na Zemi budeme môcť pozorovať zatmenie Slnka

Nový druh antarktického lišajníka bol pomenovaný na počesť zamestnanca PF UPJŠ

Nový druh antarktického lišajníka bol pomenovaný na počesť zamestnanca PF UPJŠ

Skupina tureckých lichenológov opísala nový druh antarktického lišajníka  Shackletonia backorii. Rodový názov bol vybraný na počesť Ernesta Shackletona, britského polárneho bádateľa. Druhové pomenovanie bolo vybrané na počesť profesora Bačkora, zamestnanca Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorý bol účastníkom vedeckej expedície Antarktída 2016/2017

Ako chalkogenidové sklá skvalitňujú náš život....

Ako chalkogenidové sklá skvalitňujú náš život....

Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život.
Obrovský význam skla pre život podčiarkla aj Organizácia spojených národov vyhlásením roka 2022 za Medzinárodný rok skla.

Amavet- Festival 4 živlov

Amavet- Festival 4 živlov

Dňa 3. júna 2022 sa konal v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave Festival 4 živlov, súťaž pre mladých „vedátorov“ 1. a 2. stupňa základných škôl.

Zo života fakulty

Fyzikálny náboj

Fyzikálny náboj

Medzinárodná súťaž Fyzikálny náboj sa po dvoch rokoch online súťaženia, znova konala prezenčne a to aj v priestoroch našej fakulty. V piatok 04.11.2022, 13 juniorských a 13 seniorských 5 členných tímov, riešilo počas 2 hodín 40 zaujímavých fyzikálnych úloh.

Posledná spomienka

Posledná spomienka

Dňa 27. októbra 2022 vo veku 85 rokov nás navždy opustila naša bývala kolegyňa pani docentka Anna Ninčaková, ktorá dlhé roky pôsobila na Katedre fyzikálnej a analytickej chémie našej fakulty.

Posledná spomienka

Posledná spomienka

Dňa 30. septembra 2022 vo veku 76 rokov ukončila svoju životnú cestu pani docentka Kvetoslava Markušová, bývalá dlhoročná zamestnankyňa Ústavu chemických vied našej fakulty.

Virtuálna prehliadka