UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pilotná škola QUTE

Pilotná škola QUTE

Pripravovaný národný program pre kvantové technológie reflektuje celoeurópsku výskumnú iniciatívu Európskej komisie Kvantového flagshipu, ktorej cieľom je výrazne zintenzívniť podporu výskumu a vývoja v oblasti kvantových technológií...