UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Cena akademika Schwarza - ocenenie mladej vedeckej pracovníčky ÚMV PF UPJŠ

Na 50. konferencii matematikov, ktorá sa konala koncom novembra 2018 v Jasnej pod Chopkom, boli vyhlásené aj výsledky súťaží organizovaných Slovenskou matematickou spoločnosťou.
Medzi ocenených sa tohto roku zaradila RNDr. Mária Maceková, PhD. z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, ktorá získala 2. miesto v súťaži akad. Štefana Schwarza za rok 2018 za súbor prác z oblasti teórie grafov.

Profesor Košťálik v našich spomienkach

Profesor Košťálik v našich spomienkach

Vo veku 89 rokov nás v utorok 4. decembra 2018 navždy opustil náš kolega, významný slovenský geograf, vysokoškolský pedagóg Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

Projekt IT Akadémia získal špeciálnu cenu poroty ITAPA 2018

Projekt IT Akadémia získal špeciálnu cenu poroty ITAPA 2018

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala dňa 13.11.2018 v Bratislave aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Špeciálnu cenu poroty získal národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, jedným z hlavných projektových partnerov ktorého je i Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach