UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 04. novembra 2019 do 10. novembra 2019

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky, ktorá bude vždy pripomínať, že história je nepominuteľná a nezabudnuteľná.