UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Data Day – ponor sa do sveta dát a umelej inteligencie

Podujatie Data Day 2019 je určené všetkým študentom stredných škôl, ktorých láka svet umelej inteligencie, počítačové programovanie či modelovanie alebo počítačové hry. Jeho prvý ročník sa uskutoční dňa 14. decembra 2019 na pôde našej univerzity

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2019

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2019

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty preto pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2019 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ontkovičovej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics.