UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Open IT 2019 – 21. výročie založenia CAI PF UPJŠ

Tohto roku si Centrum aplikovanej informatiky PF UPJŠ, účelové pracovisko fakulty, pripomína 21. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.10. 2019 v rámci podujatia Open IT konalo slávnostné otvorenie „historickej uličky“ výpočtovej techniky, ktorá bude vždy pripomínať, že história je nepominuteľná a nezabudnuteľná.

15. ročník Indícia Roadshow – vykročme spolu na cestu zmeny školského vzdelávania

15. ročník Indícia Roadshow – vykročme spolu na cestu zmeny školského vzdelávania

Prírodovedecká fakulta dňa 23. októbra 2019 privíta na svojej pôde účastníkov 15. ročníka Indícia Roadshow organizovaného pre všetkých, ktorí sa chcú pridať na cestu zmeny školského vzdelávania. Pre tých,  ktorí poslanie učiteľa vnímajú viac v podnecovaní túžby žiakov vzdelávať sa, premýšľať a objavovať ako len vedomosti odovzdávať.

Doplňujúce voľby

Doplňujúce voľby

zástupcov študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach