UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. Na pôde fakulty sa po prvýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili študentom, učiteľom a širokej verejnosti problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína.

Najlepším startupom roka na Slovensku sa stala SAFTRA Photonics, s.r.o.

Najlepším startupom roka na Slovensku sa stala SAFTRA Photonics, s.r.o.

Spoločnosť SAFTRA Photonics, ktorá vznikla v roku 2014 ako start-up na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, získala hlavnú cenu v prestížnej súťaži Startup Awards 2017. Jej zakladateľom a výkonným riaditeľom je prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Katedra biofyziky ÚFV PF UPJŠ.