UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

Stanovisko UPJŠ v Košiciach k infekcii koronavírusom COVID 19
Naše brány sú opäť otvorené

Naše brány sú opäť otvorené

Život na univerzite sa postupne vracia k normálu. Pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení a nariadení zamestnanci od 1. júna 2020 začínajú prezenčne pracovať, skúšať a študenti byť skúšaní

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení. 

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Na 5. ročníku, ktorý sa konal v sídle OSN v New Yorku, Slovensko zastupovali  Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV a profesorka Renáta Oriňákova, prodekanka PF UPJŠ v Košiciach.

Veda mení svet

Záhadná skupina cerobrospinálny mok-kontaktujúcich neurónov je pravdepodobne ešte záhadnejšia

Záhadná skupina cerobrospinálny mok-kontaktujúcich neurónov je pravdepodobne ešte záhadnejšia

Výskumná skupina z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach , vedená Doc. RNDr. Zuzanou Daxnerovou, CSc. v spolupráci s tímom Laboratories of Pharmacology Univerzity v Miláne publikovala v prestížnom neurobiologickom časopise The Journal of Comparative Neurology výsledky experimentov zaoberajúcich sa neurónmi kontaktujúcimi cerebrospinálny mok v mieche hlodavcov

Voda a život v nej nie sú samozrejmosťou

Voda a život v nej nie sú samozrejmosťou

Letný semester 2020 bol a je výrazne poznačený dopadom proti-pandemických opatrení vyvolaných celosvetovou pandémiou COVID 19. Napriek zrušeniu prezenčnej výučby a spoločných terénnych exkurzií, zanietení zoológovia Ústavu biologických a ekologických vied podnietili svojich študentov k individuálnym terénnym prieskumom stavu vôd a života vo vode v rôznych lokalitách východného Slovenska, ktoré prezentovali v zborníku Mladé vody 2020

Vývoj epidémií je možné odhadovať na základe dát a matematiky

Vývoj epidémií je možné odhadovať na základe dát a matematiky

Pre rozhodovanie krízových štábov, ktoré prijímajú zásadné rozhodnutia nevyhnutné na zvládnutie epidémií a pandémií, je veľmi dôležité poznať nielen aktuálnu situáciu, ale aj mať k dispozícii prognózy vývoja situácie pri rôznych scenároch. Modelovanie šírenia infekčných chorôb je momentálne veľmi aktuálnou témou.

Zo života fakulty

Významné jubileá dvoch kľúčových osobností Ústavu geografie.

Významné jubileá dvoch kľúčových osobností Ústavu geografie.

V prvom polroku 2020 sa dožili sedemdesiatich rokov dve osobnosti, ktorých pôsobenie malo zásadný vplyv na vznik a profiláciu Ústavu geografie. Vo februári toto jubileum oslávil docent Zdenko Hochmuth, ktorý bol zakladateľom a prvým vedúcim Katedry geografie  dnešného Ústavu geografie PF UPJŠ. V júni rovnaké jubileum oslávil profesor Peter Spišiak,  vďaka ktorému sa výskumné aktivity pracoviska rozšírili aj na oblasť humánnej a regionálnej geografie.