UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

ADRA SlovenskoADRA Slovensko

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá pôsobí v nízko príjmových krajinách a na Slovensku. Poslaním organizácie je prostredníctvom programov, projektov, advokácie,partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciách zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí aj na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2022