UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Nauč sa učiť!

Nauč sa učiť!

Naučte sa učiť efektívne, v súlade s preferovaným učebným štýlom, kreatívnym spôsobom bez zbytočného utrpenia.