UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2


Aktuality

Podnikni niečo!

Podnikni niečo!

Tréningový program PODNIKNI NIEČO! je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov, ktorá je považovaná za kľúčovú kompetenciu 21.storočia.

Kariérová polhodinka

Kariérová polhodinka

Pozývame Vás na krátke, ale efektívne prednášky v príjemných priestoroch kaviarne Minerva s diskusiou na rôzne témy v oblasti kariéry. Zvyčajne za účasti hostí z praxe.

Autogénny tréning

Autogénny tréning

Začíname 24.9.2019 o 16.15hod. v Minerve.
Autogénny tréning (AT) je u nás najrozšírenejšou tréningovou psychoterapeutickou metódou založenou na relaxácii.