UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2


Aktuality

Aký bol Deň stáží ?

Aký bol Deň stáží ?

Dňa 27.11.2019 sa po prvýkrát na UPJŠ uskutočnilo podujatie Deň stáží. Jeho cieľom bolo umožniť zamestnávateľom odprezentovať ponuku aktuálnych (alebo budúcich) stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde a študentom zas ľahšie získanie stáže.

Brožúra Stáže 2019/2020

Brožúra Stáže 2019/2020

Veríme, že brožúra bude pre Vás inšpiráciou, a zároveň pomôckou pre nájdenie si stáže, vďaka ktorej  získate cenné pracovné skúsenosti v odbore, ktorý študujete.

Podnikni niečo!

Podnikni niečo!

Tréningový program PODNIKNI NIEČO! je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov, ktorá je považovaná za kľúčovú kompetenciu 21.storočia.

Kariérová polhodinka

Kariérová polhodinka

Pozývame Vás na krátke, ale efektívne prednášky v príjemných priestoroch kaviarne Minerva s diskusiou na rôzne témy v oblasti kariéry. Zvyčajne za účasti hostí z praxe.

Autogénny tréning

Autogénny tréning

Začíname 24.9.2019 o 16.15hod. v Minerve.
Autogénny tréning (AT) je u nás najrozšírenejšou tréningovou psychoterapeutickou metódou založenou na relaxácii.