UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

ŽivoToPíš

ŽivoToPíš

Príď si 5. júna bezplatne prekonzultovať CVčko pred letnými stážami alebo prvým zamestnaním.

Podnikni niečo!

Podnikni niečo!

Úspešný tréningový program v júni už po štvrtý krát.