UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Opatrenia UPJŠ v Košiciach v súvislosti s infekciou koronavírusom

Opatrenia UPJŠ v Košiciach v súvislosti s infekciou koronavírusom

Príkaz rektora UPJŠ v Košiciach č. 5/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach NOVÉ!
Príkaz rektora UPJŠ v Košiciach č. 4/2020 k priebehu a ukončeniu výučbovej časti letného semestra AR 2019/2020 na UPJŠ v Košiciach
Príkaz rektora UPJŠ v Košiciach č. 3/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Príkaz rektora UPJŠ v Košiciach č. 2/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach
Doplnenie stanoviska UPJŠ v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID 19 zo dňa 9.3.2020
Usmernenie dekana FVS k Príkazu rektora č. 2/2020
Dodatok č. 1 k Usmerneniu dekana FVS z 10. 3. 2020
Dodatok č. 2 k Usmerneniu dekana FVS z 10. 3. 2020 NOVÉ!

 

Erasmus+ 2020/2021

Erasmus+ 2020/2021

Informačný seminár

18. 02. 2020 o 14:00, PA1S02

 

Výberové konanie

12. 03. 2020 o 15:00, PA1S02  

Predvolebné rektorské voľno

Predvolebné rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY udeľuje študentom UPJŠ v Košiciach PREDVOLEBNÉ REKTORSKÉ VOĽNO na 28. februára 2020 od 12.00 hod.