UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Dotazník: UPJŠ má predpoklad  vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Študovali na FVS

Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie

Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie

Laura Dittel strávila väčšinu svojho profesionálneho života v mimovládnom sektore, kde pôsobila v rôznych organizáciách, z ktorých niektoré sama zakladala. 25 rokov pracuje v Karpatskej nadácii

Zo života Fakulty verejnej správy