UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Pracovné stretnutie dekana FVS a predsedu ZMOS-u

Pracovné stretnutie dekana FVS a predsedu ZMOS-u

Vo štvrtok 9. januára 2020 sa dekan Fakulty verejnej správy, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. a PhDr. Tomáš Alman, PhD., člen Katedry verejnoprávnych disciplín, stretli s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Mgr. Branislavom Trégerom, PhD., primátorom mesta Liptovský Hrádok na pracovnom stretnutí, obsahom ktorého bola diskusia o možnostiach spolupráce medzi ZMOS a Fakultou verejnej správy.

Podujatia Fakulty verejnej správy