UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Študovali na FVS

Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie

Laura Dittel – riaditeľka Karpatskej nadácie

Laura Dittel strávila väčšinu svojho profesionálneho života v mimovládnom sektore, kde pôsobila v rôznych organizáciách, z ktorých niektoré sama zakladala. 25 rokov pracuje v Karpatskej nadácii