UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Pozvánka na JUNIÁLES

Pozvánka na JUNIÁLES

Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach sa uskutoční 14. 6. 2019 od 11.00 v areáli Botanickej záhrady. 

Budem PhD.

Budem PhD.

Predĺžili sme možnosť prihlasovania sa doktorandský študijný program do konca mája.