UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania

- uchádzačov o doktorandské štúdium  - akademický rok 2018/2019

- uchádzačov o bakalárske štúdium (2. kolo) - akademický rok 2018/2019

- uchádzačov o magisterské štúdium - akademický rok 2018/2019

Druhé kolo prijímacieho konania

Druhé kolo prijímacieho konania

pre bakalársky študijný program európska verejná správa v dennej forme
pre bakalársky študijný program verejná správa v externej forme
Termín podania prihlášky: do 30. júna 2018

Študentská anketa

Študentská anketa

Vyjadrite svoj názor na kvalitu výučby a učiteľov za ak. rok 2017/2018 v elektronickom dotazníku spätnej väzby

Môže obec podnikať?

Môže obec podnikať?

Ing. Peter Radošinský - starosta obce Chtelnica prezentoval obec a princípy obecného podnikania prostredníctvom videokonferenčnej prednášky pre študentov v rámci predmetu Obecné sociálne podnikanie.