UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

Zimný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

- Príkaz rektora č. 18/2020 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 2. 11. do 8. 11. 2020 na UPJŠ v Košiciach NOVÉ!

- Príkaz rektora č. 17/2020  k realizácii výučby a realizácii pracovných činností v čase od 26.10. do 30.10.2020 na UPJŠ v Košiciach

- Príkaz rektora č. 16/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 na UPJŠ v Košiciach

- Príkaz rektora č. 15/2020, ktorým sa určuje organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2020/2021

Závery zo zasadnutia Monitorovacej a koordinačnej rady UPJŠ v Košiciach - 28.09.2020
Portál pre podporu dištančného vzdelávania

Dôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Študenti a zamestnanci sa so svojimi otázkami týkajúcimi sa epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 môžu obrátiť na odborníkov na telefónnej linke 0948 283 203.

Na otázky, ktoré súvisia s protiepidemickými opatreniami špecifickými pre FVS UPJŠ študentom a zamestnancom odpovieme, ak nám ich napíšu na fvs-corona-virus@upjs.sk.

 

ONLINE PREZENTÁCIA

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Podujatia Fakulty verejnej správy