UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno

Dekanské voľno

Dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. udeľuje dekanské voľno študentom Fakulty verejnej správy na deň 14. apríla 2022.

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc udeľuje rektorské voľno študentom našej univerzity dňa 19. apríla 2022.

Virtuálna prehliadka