UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2

Aktuality

Nový akademický rok 2021/2022

Nový akademický rok 2021/2022

Príkaz rektora č. 12/2021 k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach po vyhlásení núdzového stavu od 25. 11. 2021
Usmernenie dekana č. 2/2021
Príkaz rektora č. 11/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v ZS 2021/2022
Príkaz rektora č. 9/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach
Covid SEMAFOR na UPJŠ v Košiciach
(príloha č. 3 Príkazu rektora č. 9/2021)
Usmernenie dekana č. 1/2021 k Príkazu rektora č. 9/2021

Rektorské voľno

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2, 11. 2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Virtuálna prehliadka