Prejsť na obsah

50. výročie Univerzitnej knižnice

1minút, 29sekúnd

Z histórie Univerzitnej knižnice

Univerzitná knižnica  vznikla v roku 1973 zlúčením troch fakultných knižníc: Ústrednej knižnice Lekárskej fakulty so sídlom v Košiciach, Ústrednej knižnice Prírodovedeckej fakulty so sídlom v Košiciach a Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty so sídlom v Prešove. Názov knižnice bol Ústredná knižnica a Študijné a informačné stredisko UPJŠ v Košiciach. V Prešove sa nachádzalo vysunuté pracovisko. V roku 1992 bola knižnica premenovaná na Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach. S účinnosťou od 1.1.1997 na základe zákona č. 361/1996 Z.z. došlo k rozdeleniu UPJŠ na dve verejné vysoké školy a v nadväznosti na to i k odčleneniu vysunutého pracoviska knižnice v Prešove.

Univerzitná knižnica poskytuje svoje knižnično-informačné služby na pracoviskách:

  • Filozofická knižnica
  • Knižnica na Fakulte verejnej správy
  • Lekárska knižnica
  • Právnická knižnica
  • Prírodovedecká knižnica

Organizačnou zložkou knižnice je:

  • Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ
  • Rakúska knižnica

Podujatia a aktivity pripravované v rámci osláv


Študuj na UPJŠ