UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 800 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central

Využite odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe od Ebook Proquest Central s neobmedzeným prístupom na 90 dní k všetkým zakúpeným titulom

Články o koronavíruse

Články o koronavíruse

Bezplatný prístup k článkom súvisiacimi s koronavírusom (poskytovateľ Albertina icome Bratislava a ďalšie vydavateľstvá)

Dočasné prístupy do databáz

Demo licencia

Demo licencia

Portál "Pracovné právo" - 10-dňová demo licencia