UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie

EMBASE TRAINING - ako vyhľadávať v online databáze Embase, pokrývajúcej všetky odbory medicíny (3.3.2020).
Skúšobná verzia bude trvať od 2.3. do 2.4. 2020.

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 600 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte (z počítačov v Univerzitnej knižnici) v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Vydavateľstvo ŠafárikPress