UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Ponuka školení

Ponuka školení

Univerzitná knižnica ponúka zaujímavé informačné školenia

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

 Od septembra do decembra si môžete v Rakúskej knižnici pozrieť výstavu o Márii Terézii