UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Pozvánka na autorské čítanie

Pozvánka na autorské čítanie

Rakúska spisovateľka slovenského pôvodu Didi Drobna číta zo svojho románu "Als die Kirche den Fluss überquerte" (22.10.2019 o 16:00 hod.)

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 600 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte (z počítačov v Univerzitnej knižnici) v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR