UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central

Využite odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe od Ebook Proquest Central s neobmedzeným prístupom na 90 dní k všetkým zakúpeným titulom

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 600 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte (z počítačov v Univerzitnej knižnici) v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Dočasné prístupy do databáz

Ponuka elektronických kníh

Ponuka elektronických kníh

EBSCO sprístupnilo bezplatnú skúšobnú verziu kolekcie elektronických kníh publikovaných vydavateľstvom Harvard Business Publishing do 31.5.2020