UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Zatvorené knižnice ŠAM a  na FVS

Zatvorené knižnice ŠAM a na FVS

Zatvorené knižnice:
16.5. - 20.5.2022  Prírodovedecká knižnica - ŠAM, Park Angelinum 9  
19.5. - 20.5.2022  Knižnica na  FVS, Popradská 66 
budú zatvorené z prevádzkových dôvodov.

Ďakujeme za porozumenie.

Obmedzenie služieb Právnickej knižnice

Obmedzenie služieb Právnickej knižnice

Študovňa Právnickej knižnice od 16.5.2022 zatvorená a obmedzené poskytovanie služieb
z dôvodu rekonštrukcie Právnickej Knižnice ( tri mesiace).
Používatelia budú mať k dispozícii iba výpožičku v suteréne PrávK (do 8.7.2022).
Ďakujeme za porozumenie.
 

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 1000 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Projekt Fondu na podporu umenia

Projekt Fondu na podporu umenia

UK UPJŠ v roku 2020 získala prostredníctvom svojho projektu Bez kvalitnej literatúry nie je možné kvalitné vzdelávanie podporu Fondu na podporu umenia na nákup kníh

Dočasné prístupy do databáz

Virtuálna prehliadka