UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Oznam univerzitnej predajne kníh

Oznam univerzitnej predajne kníh

U P O Z O R N E N I E !

Prevádzka Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ v Košiciach od 22.11.2021

Univerzitná predajňa kníh sprístupňuje pre zákazníkov vstup do predajne a priamy predaj iba osobám v režime kompletne očkovaní a prekonaní.

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 1000 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Projekt Fondu na podporu umenia

Projekt Fondu na podporu umenia

UK UPJŠ v roku 2020 získala prostredníctvom svojho projektu Bez kvalitnej literatúry nie je možné kvalitné vzdelávanie podporu Fondu na podporu umenia na nákup kníh

Dočasné prístupy do databáz

Virtuálna prehliadka