UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Projekt Fondu na podporu umenia

Projekt Fondu na podporu umenia

UK UPJŠ v roku 2020 získala prostredníctvom svojho projektu Bez kvalitnej literatúry nie je možné kvalitné vzdelávanie podporu Fondu na podporu umenia na nákup kníh

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 900 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Dočasné prístupy do databáz

Demo licencia

Demo licencia

Portál "Pracovné právo" - 10-dňová demo licencia