UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

ProQuest Ebook Central

ProQuest Ebook Central

Využite odbornú a študijnú literatúru v elektronickej podobe od Ebook Proquest Central s neobmedzeným prístupom na 90 dní k všetkým zakúpeným titulom

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 600 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte (z počítačov v Univerzitnej knižnici) v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Dočasné prístupy do databáz

Ponuka vydavateľstva Gale Cengage

Ponuka vydavateľstva Gale Cengage

Vydavateľstvo Gale Cengage počas obmedzení spôsobených epidémiou koronavírusu predlžuje skúšobný prístup do modulu GALE REFERENCE COMPLETE do 30.9.2020