UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Aktuality

Právo 2018

Právo 2018

Pozvánka na výstavu zahraničnej odbornej literatúry - 25.10.2018

Ponuka školení

Ponuka školení

Univerzitná knižnica ponúka zaujímavé informačné školenia