UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2


Aktuality

Pozvánka na webinár

Pozvánka na webinár

Praktický webinár k ABI/INFORM Collection, ktorá je najväčšou plnotextovou databázou svojho druhu na svete a je súčasťou kolekcie ProQuest Central (16.4.2021)

Virtuálna študovňa UPJŠ

Virtuálna študovňa UPJŠ

Už vyše 880 titulov zdigitalizovaných kníh z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach je pre Vás dostupných v plnom texte v rámci spolupráce s CVTI SR ako priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR

Dočasné prístupy do databáz