Skip to content

Contact – Staff

3minút, 13sekúnd
NamePhoneIPe-mailDepartment
Babicová Zuzana, PhDr.234 1612,  
0918 897 102
1612 Zuzana.Babicova@upjs.skDepartment of acquisition  
Moyzesova 9
Belovičová Gabriela, Bc.234 16071607gabriela.belovicova@upjs.skOffice of Director  
Moyzesova 9
Brutovská Romana, Bc.234 16481648Romana.Brutovska@upjs.skDepartment of library information services  
Library of Science, Park Angelinum 9
Bučková Máriamaria.buckova@upjs.skOffice of Director  
Moyzesova 9
Capekova Slavka, Mgr.234 16161616slavka.capekova@upjs.skDepartment of acquisition  
Moyzesova 9
Čipáková Ľubica, Mgr.234 16621662lubica.cipakova@upjs.skDepartment of acquisition  
Moyzesova 9
Čontofalská Zuzana, Mgr234 16461646 Zuzana.Contofalska@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Dohovičová Andrea, Mgr234 16261626andrea.dohovicova@upjs.skPublishing Šafárikpress  
Moyzesova 9
Džuganová Daniela, PhDr.234 1606,  
0908 506 985
1606Daniela.Dzuganova@upjs.skOffice of Director  
Moyzesova 9
Forraiová Andrea, Ing.234 16351635andrea.forraiova@upjs.skPublishing Šafárikpress  
Tr. SNP 1
Gajdošová Anna234 1651,  
234 1653
1651,
1653
anna.gajdosova@upjs.skDepartment of library information services  
Kováčska 26 and Tr. SNP1 
Austria Library  
Moyzesova 9
Gomolčáková Viktória, Mgr. (MD/ML)234 1619,
234 1652
1619,
1652
viktoria.gomolcakova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Haľama Jozef, Ing.234 16561656jozef.halama@upjs.skDepartment of library systems and technologies
Digitasing workplace 
Moyzesova 9, building Atena
Homiššáková Eva234 16371637Eva.Homissakova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Hrubšiová Helena234 16351635helena.hrubsiova@upjs.skPublishing Šafárikpress  
Tr. SNP 1
Hvizdošová Patrícia, Mgr.234 1619,
234 1652
1619,
1652
patricia.hvizdosova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Janovská Dominika, Mgr.234 16411641dominika.janovska@upjs.skDepartment of acquisition  
Kováčska 26
Krištof Ján, Ing.62 255 61jan.kristof@upjs.skDepartment of library systems and technologies
Krjaková Iveta, Ing.234 1612,  
0918 897 100
Iveta.Krjakova@upjs.skDepartment of library systems and technologies  
Moyzesova 9
Macáková Jana, Bc.234 16191619jana.macakova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Majorošová Zuzana234 1651,  
234 1653
1651,
1653
Zuzana.Majorosova@upjs.skDepartment of library information services
Kováčska 26 
Mateszová Janajana.mateszova@upjs.skOffice of Director  
Moyzesova 9
Matušovičová Eva, Ing234 1642,  
0918 897 101,
234 1647
1642,
1647
 Eva.Matusovicova@upjs.skDepartment of library information services  
Kováčska 26 and Tr. SNP1
Medviďová Eva, PhDr.234 1617,  
0917 602 192
1617Eva.Medvidova@upjs.skPublishing Šafárikpress  
Moyzesova 9
Moravčíková Andrea, Mgr.234 16191619andrea.moravcikova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Morovská Turoňová Andrea, RNDr. PhD.234 16101610andrea.morovska.turonova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP
Nečedová Angela, Ing.234 16491649angela.necedova@upjs.skDepartment of library information services  
Library of Science, Park Angelinum 9
Olenočinová Ľubomíra234 1619,  
234 1652
1619, 1652lubomira.olenocinova@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Petrová Ivana, Mgr.234 1613  
1613ivana.petrova@upjs.skDepartment of library information services  
Library of Arts, Moyzesova 9
Petrušová Darina234 16131613Darina.Petrusova@upjs.skDepartment of library information services  
Library of Arts, Moyzesova 9
Polkablová Zuzana, Ing.234 16321632zuzana.polkablova@upjs.skDepartment of library systems and technologies  
Moyzesova 9
Porubanová Renáta234 16401640renata.porubanova@upjs.skDepartment of library information services  
Library of FPA, Popradská 66
Priščáková Stanislava, Ing. 234 163216321632stanislava.priscakova@upjs.skDepartment of library systems and technologies  
Moyzesova 9
Deposit LK234 1636,
234 1638
1636,
1638
Medical Library, Tr. SNP 1
foreign literature
Szabóová Kvetoslava234 1651,  
234 1653
1651, 1653Kvetoslava.Szaboova@upjs.skDepartment of library information services  
Library of Law, Kováčska 26
Timková Jana234 1619, 234 16521619, 1652Jana.Timkova@upjs.skMedical Library, Tr. SNP 1
Trnková Slávka, Ing.234 16081608slavka.trnkova@upjs.skOffice of Director  
Moyzesova 9
Turkiňáková Silvia, PhDr.234 16111611 Silvia.Turkinakova@upjs.skDepartment of acquisition  
Moyzesova 9
Vaľová Marcela, Mgr.234 16401640marcela.valova@upjs.sk  Department of library information services Library of FPA, Popradská 66
Vendráková Jarmila234 16181618jarmila.vendrakova@upjs.skLibrary of Science, Medicka 6
Vrancová Eva234 16451645Eva.Vrancova@upjs.skDepartment of acquisition  
Library of Science, Medicka 6
Vraštiaková Valéria, Bc.234 16111611Valeria.Vrastiakova@upjs.skDepartment of acquisition  
Moyzesova 9
Takáč Barbora, Mgr.(MD/ML)234 16101610barbora.takac@upjs.skDepartment of library information services  
Medical Library, Tr. SNP 1
Zrník Martin (CIaKT)234 1644  
0905 913793
1644 martin.zrnik@upjs.sk

Study at PJŠU