Prejsť na obsah

Abecedný zoznam zamestnancov UK UPJŠ

2minút, 56sekúnd
ZamestanecTelefónny kontaktVOIPE-mailOddelenie
Lokácia
Babicová Zuzana, PhDr.234 1612,
0918 897 102
1612zuzana.babicova@upjs.skOKPF
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Belovičová Gabriela, Bc.234 16071607gabriela.belovicova@upjs.skÚtvar riaditeľa
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Brutovská Romana, Bc.234 16481648romana.brutovska@upjs.skOKPF
Prírodovedecká knižnica, Park Angelinum 9
Bučková Máriamaria.buckova@upjs.sk
Útvar riaditeľa
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Capeková Slavka, Mgr.234 16161616slavka.capekova@upjs.skOKPF
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Čipáková Ľubica, Mgr.234 16621662lubica.cipakova@upjs.skOKPF
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Čontofalská Zuzana, Mgr.234 16211621zuzana.contofalska@upjs.skOKPF
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Digitalizačné pracovisko234 16561656 Prírodovedecká knižnica, Medická 6
Dohovičová Andrea, Mgr.234 16261626andrea.dohovicova@upjs.skVydavateľstvo ŠafárikPress ,Moyzesova 9
Džuganová Daniela, PhDr.234 1606, 
0908 506 985
1606daniela.dzuganova@upjs.skriaditeľka
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Forraiová Andrea, Ing.234 16351635andrea.forraiova@upjs.skVydavateľstvo ŠafárikPress
Univerzitná predajňa
Gajdošová Anna234 16131613anna.gajdosova@upjs.skRakúska knižnica Moyzesova 9
Gomolčáková Viktória, Mgr. (MD)234 1619
234 1652
1619
1652
viktoria.gomolcakova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Haľama Jozef, Ing.234 16561656jozef.halama@upjs.skOKST
Prírodovedecká knižnica Medická 6
Homiššáková Eva234 16371637eva.homissakova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Hrubšiová Helena234 16351635helena.hrubsiova@upjs.skVydavateľstvo ŠafárikPress
Univerzitná predajňa
Hvizdošová Patrícia, Mgr.234 1619,
234 1652
1619,
1652
patricia.hvizdosova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Janovská Dominika, Mgr.234 16411641dominika.janovska@upjs.skOKPF
Právnická knižnica, Kováčska 26
Krištof Ján, Ing.62 255 61 jan.kristof@upjs.skOKST
Krjaková Iveta, Ing.234 1612,
0918 897 100
1612iveta.krjakova@upjs.skOKST
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Macáková Jana, Bc.    234 1613           1613jana.macakova@upjs.skOKIS
Filozofická knižnica, Moyzesova 9
Majorošová Zuzana 234 1651,
234 1653
1651, 1653zuzana.majorosova@upjs.skOKIS
Právnická knižnica, Kováčska 26
Mateszová Jana  jana.mateszova@upjs.skÚtvar riaditeľa
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Matušovičová Eva, Ing.234 1642,
234 1647,
0918 897 101
1642
1647
eva.matusovicova@upjs.skOKIS
Univerzitná knižnica,
Kováčska 26 a Tr.SNP 1
Medviďová Eva, PhDr.234 1617,
0917 602 192
1617eva.medvidova@upjs.skVydavateľstvo ŠafárikPress
Moyzesova 9
Moravčíková Andrea, Mgr.234 16461646andrea.moravcikova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Morovská Turoňová Andrea, RNDr. PhD.234 16101610andrea.morovska.turonova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Nečedová Angela, Ing.234 16191619angela.necedova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Olenočinová Ľubomíra234 1619
234 1652
1619
1652
lubomira.olenocinova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Petrová Ivana, Mgr. 234 1651,
234 1653
1653, 1651ivana.petrova@upjs.skOKIS
Právnická knižnica, Kováčska 26
Petrušová Darina234 16491649darina.petrusova@upjs.skOKIS
Prírodovedecká knižnica, Park Angelinum 9
Polkablová Zuzana, Ing.  234 16321632zuzana.polkablova@upjs.skOKST
Univerzitná knižnica, Moyzesová 9
Porubanová Renáta234 16401640renata.porubanova@upjs.skOKIS
Knižnica na FVS, Popradská 66
Priščáková Stanislava, Ing.234 16321632stanislava.priscakova@upjs.skOKST
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Sklad LK 1636 Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Sklad LK zahr.lit. 1638 Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Sklad FK1654Filozofická knižnica, Moyzesova 9
Szabóová Kvetoslava 234 1651,
234 1653
1651, 1653kvetoslava.szaboova@upjs.skOKIS
Právnická knižnica, Kováčska 26
Takáč Barbora, Mgr. (MD)234 16101610barbora.takac@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Timková Jana234 1619
234 1652
1619
1652
jana.timkova@upjs.skOKIS
Lekárska knižnica, Tr. SNP 1
Trnková Slávka, Ing.234 1608    1608slavka.trnkova@upjs.skÚtvar riaditeľa
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Turkiňáková Silvia, PhDr.234 16111611silvia.turkinakova@upjs.skOKPF
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Vaľová Marcela, Mgr.234 16401640marcela.valova@upjs.skOKIS
Knižnica na FVS, Popradská 66
Vendráková Jarmila234 16181618jarmila.vendrakova@upjs.skOKIS
Prírodovedecká knižnica, Medická 6
Vrancová Eva234 16451645 eva.vrancova@upjs.skOKPF
Prírodovedecká knižnica Medická 6
Vraštiaková Valéria, Bc.234 16111611valeria.vrastiakova@upjs.skOKPF
Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
Zrník Martin (zam. CIaKT) 234 1644,
0905913793
1644martin.zrnik@upjs.skCIaKT- Šrobárova 2 a Univerzitná knižnica – Moyzesova 9

Študuj na UPJŠ