Skip to content

List of demanded /ordered periodics arranged according branch

6minút, 18sekúnd

Used  short cuts:

STU    – Medical library – study room, Tr. SNP 1

SA1    – Library of Science – study room, Park Angelinum 9

UK2    – Library of Science – Medická 6

SP2    – Library of Law – study room, Kováčska 26

FK1    – Library of Arts – study room, Moyzesova 9

UK     – University Library, Moyzesova 9

BOT   – Partial Library at  Botanic garden, Mánesova 23

K08    – Partial Library at anorganic chemistry department, Moyzesova 11

Branch Title Country of publishing Location mark
2022                     2023
IF
2022
Astronóm Fyz Mat Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ SA1 SA1  
Bio Liečivé rastliny SK BOT BOT  
Bio Živa SK BOT, SA1 BOT, SA1  
Bio Geo Chém Biologie chemie zeměpis CZ SA1 SA1  
Bio Med Rostlinolékař CZ BOT BOT  
Bio Poľ Receptář na každý den CZ BOT BOT  
Bot Thaiszia SK SA1 SA1  
Dejiny Mesto a dejiny SK FK1 FK1  
Eko Finance a úvěr CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 1 SP2 0.5
Eko Práca, mzdy a odmeňovanie SK SP2    
Eko Ekonomický časopis SK SP2   0.4
Eko Právo Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK SP2    
Filozofia Mládež a spoločnosť SK FK1 FK1  
Fyz Československý časopis pro fyziku CZ SA1 SA1  
Fyz Vesmír CZ BOT, SA1 k 10.10.2023 chýba č. 5 BOT, SA1  
Fyz Mat Rozhledy matematicko-fyzikální CZ SA1 SA1  
Fyz Mat Výp Matematika fyzika informatika CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky  
Fyz Mat Výp Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK SA1 SA1  
Fyz Výp Acta Electrotechnica et Informatica SK SA1 SA1  
Geo Geografia SK SA1 SA1  
Geo Geografický časopis SK SA1 SA1  
Geo Geografické rozhledy CZ SA1 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SA1  
Geo Geographia Cassoviensis SK SA1 SA1  
His Historická revue SK SP2 SP2  
His Historický časopis SK SP2 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SP2  
Chém Chemické listy SK K08 K08 0.6
Kni Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK UK UK  
Kni IT lib SK UK UK  
Lit Slovenské pohľady SK SP2    
Mat Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK SA1 SA1 0.7
Mat Archivum Mathematicum CZ SA1 SA1 0.6
Mat Učitel matematiky CZ SA1 k 10.10.2023 chýba č. 2 SA1  
Med Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ STU STU 0.4
Med Acta Virologica SK STU STU  
Med Alergie CZ STU STU  
Med Aktuality v nefrologii CZ STU STU  
Med Alkoholizmus a drogové závislosti SK STU STU  
Med Anesteziologie a intenzivní medicína CZ STU STU 0.1
Med Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK STU STU  
Med Bolest CZ STU STU  
Med Bratislavské lekárske listy SK STU STU  
Med Česká a slovenská farmacie CZ STU STU  
Med Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ STU STU  
Med Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ STU STU 0.5
Med Česká a slovenská oftalmologie CZ STU STU  
Med Česká a slovenská psychiatrie CZ STU STU  
Med Československá fyziologie CZ STU STU  
Med Česká gynekologie CZ STU STU 0.4
Med Česká radiologie CZ STU STU  
Med Česká revmatologie CZ STU STU  
Med Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ STU STU  
Med Česko-slovenská dermatologie CZ STU STU  
Med Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ STU STU  
Med Česko-slovenská pediatrie CZ STU STU  
Med Derma SK STU STU  
Med Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ STU STU  
Med Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ STU STU 0.5
Med Farmaceutický obzor SK STU k 9.2.2023 chýba č.12 STU  
Med Gastroenterológia pre prax SK STU STU  
Med General Physiology and Biophysics SK STU STU  
Med Gynekológia pre prax SK STU STU  
Med Hygiena CZ STU STU  
Med Interná medicína SK STU STU  
Med Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK STU STU  
Med Kardiológia pre prax SK STU STU  
Med Kazuistiky v diabetolologii CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky  
Med Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky  
Med Klinická biochemie a metabolismus CZ STU vychádza elektronicky  
Med Klinická imunológia a alergológia SK+CZ STU STU  
Med Klinická mikrobiologie a infekční lékařství CZ STU STU  
Med Klinická onkologie CZ STU STU  
Med Klinická urológia SK STU STU  
Med Lekársky obzor SK STU STU  
Med Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK STU STU  
Med Moderní gynekologie a porodnictví CZ STU STU  
Med Neoplasma SK STU STU 3.00
Med Neurológia SK STU STU  
Med Ortodoncie CZ STU STU  
Med Ošetrovateľský obzor SK STU STU  
Med Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK STU- e- časopis STU- e-časopis  
Med Otorinolaryngologie a foniatrie CZ STU STU  
Med Pediatria SK STU STU  
Med Pracovní lékařství CZ STU STU  
Med Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ STU STU  
Med Praktický lékař CZ STU STU  
Med Psychiatrie CZ STU STU  
Med Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ STU STU  
Med Rehabilitácia SK STU STU  
Med Remedia CZ STU STU  
Med Revue medicíny v praxi SK STU STU  
Med Sestra a lekár v praxi SK STU STU  
Med Stomatológ SK STU STU  
Med Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ STU STU  
Med Vnitřní lékařství CZ STU STU  
Med Zdravotnické noviny nový názov Zdravotnictví a medicína CZ STU STU  
Med Zdravotnícke noviny SK STU k 9.2. 2023 chýba č. 28-29 STU  
Poľ Záhradkár SK BOT BOT  
Poľ Zahrádkář CZ BOT BOT  
Poľ Zahradnictví CZ BOT BOT  
Polit Právo Mezinárodní vztahy CZ SP2 SP2  
Právo Bulletin advokacie CZ SP2 SP2  
Právo Bulletin slovenskej advokácie SK SP2 SP2  
Právo Duševné vlastníctvo SK SP2 vychádza elektronicky  
Právo Jurisprudence CZ SP2 SP2  
Právo Justičná revue SK SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2,3 SP2  
Právo Kriminalistika CZ SP2 SP2  
Právo Obchodní právo CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2 SP2  
Právo Právní radce CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 9-11    
Právo Právní rozhledy CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 23-24 SP2  
Právo Právník CZ SP2 SP2  
Právo Právny obzor SK SP2 SP2  
Právo Súkromné právo SK SP2 k 10.10.2023 chýba č. 4 SP2  
Právo Trestní právo CZ SP2    
Psych Československá psychologie CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky 0.4
Psych Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK STU , SA1 STU  
Psych Psychologie dnes CZ STU STU  
Psych Studia psychologica SK STU STU  
Soc Demografie CZ SA1 SA1 0.5
Soc Slovenská štatistika a demografia SK SA1 SA1  
Vojsko Vojenská história SK FK1 FK1  
Vých Komenský CZ SA1 k 14.2.2023 chýba č. 1,2 0  
Vých Organon F SK vychádza elektronicky    
Vých Pedagogická orientace CZ SA1    
Vých Pedagogické rozhľady SK vychádza elektronicky    
Vých Pedagogika CZ SA1    
Výp Computerworld CZ SA1    
Výp Computing and Informatics SK SA1 SA1 0.7
Výp Chip CZ UK UK  
  Universitas Šafarikiana SK FK1 FK1  
  Univerzál – časopis študentov FF UPJŠ SK FK1 FK1  

A – B – C – Č – D – E – F – G – H – CH – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – Z – Ž


Study at PJŠU