Skip to content

Departments

0minút, 26sekúnd
KBF

Department of Biophysics

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2206

Head:        

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt katedra fyziky kondenzovaných látok

Department of Physics of Condensed Matters

Park Angelinum 9,
04154 Košice-Staré Mesto

tel.: +421 55 234 2550​

Head:      

doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky upjs

Department of Nuclear Physics and Subnuclear Physics

​Jesenná 5,
​04154 Košice-Staré Mesto

tel.: +421 55 234 2501

Head:     

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky upjs logo

 

Department of Theoretical Physics and Astrophysics

Park Angelinum 9,
04001 Košice-Staré Mesto

tel.: +421 55 234 2206

Head:          

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.

 
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Oddelenie didaktiky fyziky upjs logo

 

Division of Didactics of Physics

Park Angelinum 9,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2530

Head:         

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

 

Study at UPJŠ