Prejsť na obsah

Študijné oddelenie

0minút, 56sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Úradné hodiny:

Pondelok

09:00 – 10:30 h

13:00 – 14:30 h

Utorok

09:00 – 10:00 h

13:00 – 14:30 h

Streda

13:00 – 16:00 h

Štvrtok

09:00 – 10:30 h

13:00 – 14:30 h

Piatok

09:00 – 10:30 h

Prodekan pre vzdelávanie

štatutárny zástupca dekana

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2117, 234 2540
E-mail: marian.kires@upjs.sk
 
Úradné hodiny:
Utorok: 09.00 – 12.00 h
Štvrtok: 09.00 – 12.00 h

Vedúca oddelenia

štipendiá, prjímacie konanie, rozširujúce a doplňujúce štúdium

RNDr. Iveta Sováková
tel.: 055/2342116
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

Jednoodborové štúdium:

Biológia, Fyzika

Medziodborové štúdium, učiteľské kombinácie:

BG, BCH, BPs, BI, MB, FB, FG, FCH, FI, CHG, CHI

Mgr. Denisa Štefaníková  
tel.: 055/2342115
e-mail: denisa.stefanikova@upjs.sk

Jednoodborové štúdium:

Geografia, Chémia, Aplikovaná informatika, Informatika, Matematika

Medziodborové štúdium, učiteľské kombinácie:

GI, GFi, GPs, MF, MG, MCH, MI, MPs

Rigorózne skúšky

Ing. Lucia Dancáková
tel.: 055/2342118
e-mail: lucia.dancakova@upjs.sk

Doktorandské štúdium

Rigorózne skúšky

PaedDr. Ľubica Semancová
tel.: 055/2342123
e-mail:  lubica.semancova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ