Prejsť na obsah

Študijné oddelenie

1minút, 21sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Úradné hodiny na študijnom oddelení PF UPJŠ počas letných prázdnin

03.07. – 07.07.2023

riadny režim ako počas
ak. roka

10.07. – 21.07.2023

utorok, štvrtok
9.00 – 10.30 h

pondelok, streda, piatok nestránkový deň

24.07. – 28.07.2023

zatvorené

31.07. – 18.08.2023

utorok, štvrtok
9.00 – 10.30 h

pondelok, streda, piatok nestránkový deň

od 21.08.2023

riadny režim ako počas
ak. roka

Úradné hodiny počas akademického roka

Pondelok

09:00 – 10:30 h

13:00 – 14:30 h

Utorok

09:00 – 10:30 h

13:00 – 14:30 h

Streda

13:00 – 16:00 h

Štvrtok

09:00 – 10:30 h

13:00 – 14:30 h

Piatok

09:00 – 10:30 h

Prodekan pre vzdelávanie

štatutárny zástupca dekana

  • prijímacie konanie
  • vzdelávania na 1. a 2. stupni, podpora študentov
  • tvorba a inovácia študijných programov na 1. a 2. stupni
  • rozvoj pedagogických kompetencií zamestnancov fakulty
  • rigorózne konanie, doplňujúce a rozširujúce štúdium
  • akademické obrady
  • celoživotné vzdelávanie
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2117, 234 2540
E-mail: marian.kires@upjs.sk
 
Úradné hodiny:
Utorok: 09.00 – 12.00 h
Štvrtok: 09.00 – 12.00 h

Vedúca oddelenia

  • štipendiá
  • prjímacie konanie
  • rozširujúce a doplňujúce štúdium
RNDr. Iveta Sováková
tel.: 055/2342116
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

Jednoodborové štúdium:

Biológia, Fyzika

Medziodborové štúdium, učiteľské kombinácie:

BG, BCH, BPs, BI, MB, FB, FG, FCH, FI, CHG, CHI

Mgr. Denisa Štefaníková  
tel.: 055/2342115
e-mail: denisa.stefanikova@upjs.sk

Jednoodborové štúdium:

Geografia, Chémia, Aplikovaná informatika, Informatika, Matematika

Medziodborové štúdium, učiteľské kombinácie:

GI, GFi, GPs, MF, MG, MCH, MI, MPs

Rigorózne skúšky

Ing. Lucia Dancáková
tel.: 055/2342118
e-mail: lucia.dancakova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ