Skip to content

Internal quality assurance and verification system

0minút, 45sekúnd

News

Show more→

Študijné programy a odbory HaIK na jednom mieste

Aktuálny prehľad študijných programov, odborov habilitačného a inauguračného konania, ktoré ponúka UPJŠ v Košiciach.

Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť:

  • opisy študijných programov
  • profily a uplatnenie absolventov
  • študijné plány a informačné listy
  • opisy odborov HaIK
  • garančné zabezpečenia

Dotazníkové prieskumy

HODNOTIACE SPRÁVY

Kontakty

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
predsedníčka Rady pre vnútorné overovanie kvality
tel: +421 55 234 3368
maria.marekova@upjs.sk

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality
tel: +421 55 234 1260
gabriel.semanisin@upjs.sk


Study at UPJŠ