Skip to content

Student Administration Office

0minút, 14sekúnd

Assoc. Prof. Marián Kireš, PhD.

Assoc. Prof. Marián Kireš, PhD.
vice-dean for education
Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovakia
tel.: ++421 55 234 2117, 234 2540
e-mail: marian.kires@upjs.sk

Office hours:
Monday:  13.00 – 16.00
Thursday: 9.00 – 12.00

RNDr. Iveta Sováková RNDr. Iveta S o v á k o v á
head of the department
Šrobárova 2, 041 54 Košice, Slovakia
tel.: ++421 55 234 2116
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

 


Study at UPJŠ